4D-VOX effekt

Här syns hur 3D-VOX tekniken hos en Topo Stop E500 plötsligt får en 4:e dimension
då bägge enheterna är placerade i samma utrymme — observera hur LED-lamporna
blinkar i otakt!


 
Stäng