En maxim säger allt. En maxim är maximen av många generationers tankemödor. En maxim ger skärpa åt det du vill ha sagt. Maxim helt enkelt!
Maxim för dig, maxim för mig, maxim för alla. Kort sagt, en maxim är himmelsk, en maxim är tänkvärd, en maxim säger allt!

 Maxim för dig, maxim för mig, maxim för alla. Kort sagt, en maxim är himmelsk, en maxim är tänkvärd.

 

 

om ett ögonblick länkas du vidare . . .