Senaste TOPO STOP® och MOLE STOP™ nytt!

Ny starkare motor i MOLE STOP™
En ny driftssäkrare motor sitter från och med 1 januari 2006 i alla MOLE STOP™. Detta innebär en ännu driftsäkrare sanering och längre serviceintervall. Eftersom MOLE STOP™ till sin funktion är självdestruktiv på grund av vibrationen, ställs höga krav på komponenterna. I och med introduktionen av den nya HD-motorn (Heavy Duty) har därmed ett idogt utvecklingsarbete på MOLE STOP™ fabriken i Salzburg blivit slutfört. Visserligen är jordskruven ännu inte helt befriad från servicebehov, eftersom motorn på samma sätt som tändstiften i bilar med vissa intervaller måste bytas. Men alla nya MOLE STOP™ ägare kan ändå känna sig trygga i vetskapen om att deras jordskruv med ett minimum av service effektivt kommer att hålla sork och mullvad på avstånd under många år. 2006-01

TOPO STOP® nu ännu effektivare  
Nya TOPO STOP® är försedda med 3-dimensionell ljudteknik kallad 3D-vox. Utrustningens ljud är optimerat för att eliminera tillvänjning och för att ge en maximalt störande effekt på skadedjuren. 2004-08

Ny MOLE STOP™ modell
En ny modell av MOLE STOP™ har sett dagens ljus. Modellbeteckningen är MOLE STOP™ 1000 P2, där P2 står för två stycken programval med olika signallängd. Baserat på statistiken för de senaste fyra årens minimala driftsstörningar, har dessutom elektroniken optimerats för ännu större strycktålighet. 2003-01

Ny webbutik
Vi har nu installerat en modern butiksmodul på vår websida. Det innebär att du som kund får bättre kontroll på orderfunktionen och inte riskerar som tidigare att med en scroll-mus ändra artikel eller kvantitet av misstag. 2002-12

Fraktfritt - upp till 5% lägre totalpris!
För att underlätta för dig som kund att bedöma din totala kostnad inklusive porto, etc., har vi från och med 2001-09-01 infört en standarddebitering för våra frakt-, expeditions- och assuransavgifter.
Det innebär att frakt- och ev. assuranskostnader är inkluderade i varans pris. Vid varje ordertillfälle betalar du fortsättningsvis endast 98:- i exp.avgift inkluderande porto. Har du t.ex. köpt en MOLE STOP™ gör du således en besparing på kr 65:-.
2001-09

Nu ännu bättre återköpsgaranti!
Långtidseffekten med TOPO STOP® och MOLE STOP™ är efter drygt ett decenniums erfarenhet väldokumenterad. Vi har ändå i snart tio år erbjudit 1 års återköpsgaranti ifall du inte skulle bli nöjd med resultatet. Nu förbättrar vi garantin ytterligare. Istället för ett hyres- och rekonditioneringsavdrag betalar du nu rakt av 15% av varuvärdet, vilket blir både enklare och billigare för dig om du mot förmodan inte skulle bli nöjd med saneringsresultatet. 2001-08

Vi har blivit internationella
Efterfrågan på TOPO STOP® och MOLE STOP™ bara ökar och under de senaste 2-3 åren har vi fått allt fler förfrågningar från utlandet. Detta har föranlett oss att med vår huvudman, Windhager Elektronik GesmbH, förhandla fram ett ensamrättsavtal för webben. Det innebär att vi under år 2001 aktiverade vår internationella webb-plats på engelska. Den femtonåriga succén i Skandinavien för TOPO STOP® och MOLE STOP™ upprepar sig nu över hela världen och en allt stridare ström av order kommer idag in från när och fjärran.

I och med vår internationella inriktning bytte vi under år 2001 firma till Soveco Nordic AB, vilket blir lättare att uttala för våra utländska kunder - Båths Eko Ab kan tyvärr bli lite svårt utanför Skandinavien.
2001-04

Feedback tack!

Har du synpunkter på vår hemsida, positiva såväl som negativa, så tveka inte att kontakta vår webmaster. På så sätt kan vi göra hemsidan mer användarvänlig. Tack på förhand!

3D-vox tekniken hos TOPO STOP® E250/E500 innebär bland annat att den hoppande frekvensen, ger en multippel ljudbild från och med två enheter i samma lokal. Detta innebär ännu bättre verkan!

TOPO STOP® E250/E500 kan numera byggas ut upp till åtta enheter per adapter (Trafo), vilket täcker behov upp till 2000 m² yta (även integrerat med MOLE STOP™!)
Copyright © 2021

Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård


Innehåll - Senaste nytt sanering