Till startsidan / menyn

möss, möss, otäcka möss


Sanering af fritidshuse

NB! Ved bekæmpelse i fritidshuse gælder en særlig strategi, der kan opdeles i 2 typer.

1) Du kigger til huset 2-3 gange per måned uden for sæsonen.
Eftersom vi mennesker også fungerer som ”skræmmere”, er der en lille risiko for, at skadedyrene i vores fravær kan forsøge at etablere sig i selve boligzonen. I fritidshuse kan det derfor være klogt i første omgang at placere elektronikken på en eller begge etager.
Når du kigger til huset, kan du let følge bekæmpelsesforløbet. Hvis det skulle vise sig, at skadedyrene fortsætter med at komme frem fra bostedet på loftet eller i soklen, bør det eksisterende udstyr suppleres i perifere områder såsom sokkel, loft mv.
Bemærk at ultralydsudstyr placeret i boligzonent ikke i sig selv kan drive skadedyrene væk fra soklen eller loftet — ultralydet går ikke gennem vægge eller gulve!

2) Du lukker huset helt ned efter sæsonen og kommer ikke tilbage i 4-8 måneder.
Her har du ikke mulighed for at kontrollere bekæmpelsesforløbet. Det kan i dette tilfælde derfor være klogt allerede fra starten at dække såvel perifere områder (loft & sokkel) som selve boligen med elektroniske skræmmere (medmindre en fastboende nabo kan overvåge bekæmpelsen).Copyright © 2008 R.P. Båth
AB Soveco International miljøvenlige beskyttelsesprodukter til mennesker, huse og haver


Innehåll - sanering fritidshuse Inhold - TOC - table of content