L
ydteknik til endnu mere effektiv bekæmpelse!        

Den nye Topo Stop er forsynet med 3-dimensionel lydteknik, såkaldt 3D-VOX. Det er resultatet af mere end 30 års forskning på fabrikken i Salzburg og indebærer optimeret lyd og ingen risiko for tilvænning hos skadedyrenen.Dimension 1:   Tilfældigt genereret lydafgivelse — forhindrer tilvænning
Topo Stops mikroprocessor genererer tilfældige lydpauser (ca. 1-40 sekunder), hvilket forhindrer enhver tilvænning hos skadedyrene. Det pludselige lydsignal (1-2 sekunder langt) er lige stressende for skadedyrene hver gang. År ud og år ind.....

Dimension 2:
   Optimerede frekvensintervaller — maksimal volumeneffekt

TTopo Stop har to frekvensintervaller, der falder sammen med gnavernes maksimalhørelse, dvs. de frekvenser som dyrene er mest følsomme overfor. Det ene interval er en fuldt hørbar lyd (6-9 kHz), som giver større udbredelse og bedre indtrængning i hjørner og kroge, men med den ulempe at lyden også kan høres af mennesker. Denne indstilling er bedst egnet til ubeboede områder såsom fritidshuse, lagerlokaler samt velisolerede lofter og sokler. I det andet interval afgiver Topo Stop ren ultralyd i intervallet 25-30 kHz.

Dimension 3:   Lynhurtig frekvensmodulering — smertelig turboeffekt
Ud over den tidsmæssige tilfældighed genereres på samme måde ca. 3 gange i sekundet pludselige frekvenshop under lydafgivelsen. Denne frekvensmodulering, som sker i løbet af mindre end et mikrosekund, bevirker at højttaleren ikke rigtigt kan følge med. Herved opstår der en svag bankelyd, der skyldes, at højttalermembranen fysisk skal flytte sig fra en position til en anden på ekstremt kort tid. Det er denne svage bankelyd, som vi mennesker kan opfatte, når apparatet er indstillet i ultralydsposition.
Men nu til finessen! På samme måde som højttalerelementet i Topo Stop ikke kan følge med de hurtige frekvenshop, kan skadedyrenes følsomme høreorganer heller ikke følge med. Der opstår en stærk smertefornemmelse i gnavernes høreorganer.
Inhold - TOC - table of content