Till startsidan / menyn / ultraljud mot möss, mm


Resonans- og ultralyd giver en fuldt dækkende beskyttelse!

Som det fremgår af nedenstående diagram, så giver Topo Stop en total beskyttelse, hvis der anvendes både ultralyd og resonanslyd. Det fremgår endvidere, at ultralydsmodellen ikke bør placeres i mindre rum, som f.eks. et garderobeskab eller skabet under køkkenvasken. Af samme årsag får resonanslyden reduceret effekt, så snart luftspalten i et bjælkelag bliver alt for stor.

Altså! Med ultralydsapparater placeret i soklen og/eller på loftet og med et resonansapparat monteret i undergulvet opnås en fuldt dækkende beskyttelse mod gnavere.

Men:
4 ut af 5 kunder klarer sig med ét apparat og opnår alligevel tilfredsstillende bekæmpelsesresultat. I normale huse gælder det således kun om at vælge den rigtige type apparat og placere det som angivet i brugsanvisningen (læs den...!!).Copyright © 2005 R.P. Båth
AB Soveco International
står for miljøvenlige beskyttelsesprodukter til mennesker, huse og haver

Innehåll - sanering fritidshus

Inhold - TOC - table of content