Till startsidan / menyn / skadedjursbekämpning

Førstehjælp ved driftsforstyrrelser

"Når intet andet hjælper — så læs instruktionsbogen." Canns axiom

Möss, råttor, sork & mullvad gillar inte det här ...!

Topo Stop E250 3D-VOX
1. Apparatet er ”dødt” (kontrollampen blinker ikke / ingen lyd): AFHJÆLPNING
: Tjek at adapteren giver strøm (mere end 13 volt hvilespænding) med et måleinstrument. Bemærk at kontaktstiften sidder dybt i adapterens stikprop – brug f.eks. et par clips for at opnå kontakt!

Topo Stop E500 3D-VOX
1. Begge enheder er ”døde” (kontrollamperne blinker ikke / ingen lyd): AFHJÆLPNING: Som for E250 ovenfor.

2. Den ene enhed er ”død” (kontrollampen blinker ikke / ingen lyd:
ANALYSE 1
: Er det apparatet nærmest adapteren som er tavst — AFHJÆLPNING 1: Enheden defekt
kontakt vores serviceafdeling.
ANALYSE 2: Er det apparatet længst væk fra adapteren som er tavst — AFHJÆLPNING 2: Tjek at forlængerkablet er intakt (byt om på enhederne!). Er kablet OK, så er enheden defekt— kontakt vores serviceafdeling.

Topo Stop R100
1. Apparatet er ”dødt” (kontrollampen blinker ikke / ingen lyd): AFHJÆLPNING: Som for E250 ovenfor. Tjek ligeledes på samme måde, at forlængerkablet er intakt. Er adapter og kablet OK, så er enheden defekt — kontakt vores serviceafdeling.
2.
Står kontakten på udstyrets underside i rett läge (ON)? Hvis ja — kontakt vores serviceafdeling.

3. Apparatet giver dårlige vibrationer i kabinettet:
AFHJÆLPNING
: Har du efterspændt skruerne? Hvis ja — kontakt vores serviceafdeling.Mole Stop 1000 P2

Samlet
På samme måde som tændrøret i en bil behøver at blive skiftet, må man, for at opretholde fuld saneringseffekt, med tiden udskifte motoren i Mole Stop pga. slidtage. Motorens livslængde er vanskelig at forudsige, dels på grund af enhedens varierende håndtering, dels til følge af det agressive udendørsmiljø som Mole Stop virker i. Ved kontinuerlig drift i det miljø apparatet er beregnet for, har motoren normalt fuld kapacitet i op til 36 måneder eller meremer. Mere >> 


Batteridrift

1. Batterierne rækker kun i ca. 14 dager
ANALYSE 1: Motoren kører for hurtigt uden nævneværdig vibration
intensitetsknappen er for højt skruet op, hvilket giver kraftigt øget strømforbrug.
ANALYSE 2: Der anvendes forkert batteritype (f.eks. genopladelige eller R14-batterier)
giver for lav spænding og har for lav kapacitet. Der må kun bruges LR14-batterier (alkaline) til Mole Stop!
AFHJÆLPNING: Skru ned for intensiteten, så der opnås maksimal vibration, eller skift til LR14-batterier.

2. Apparatet er ”dødt" eller bip svagt (testlampen blinker):
ANALYSE 1:  Lyser batterikontrollampen ved tryk på testknappen (OBS! Apparatet skal være slukket)?
ANALYSE 2
: Står kontakten på position ”ON”?
ANALYSE 3: Er "Intensity"-knappen skruet op til mindst halvdelen?
ANALYSE 4: Er batterierne friske, og vender de den rigtige vej?
ANALYSE 5: Er batterierne af den rigtige type (LR14)? Genopladelige batterier har for dårlig kapacitet og R14-batterer er f.eks. ofte for korte — manglende kontakt!
ANALYSE 6: Har kontaktblikkene god kontakt til batterierne? Ved
fejlagtig isætning og udtagning af batterierne kan blikkene blive deformerede med deraf følgende dårlig kontakt!
AFHJÆLPNING: Hvis ovenstående punkter er tjekket, kan enheden være defekt — kontakt vores serviceafdeling.


3. Apparatet giver dårlige vibrationer i jorden:
ANALYSE
: Er intensiteten indstillet korrekt? Er knappen skruet for højt op, "kører" jordskruen for hurtigt med kraftigt mindsket vibration! AFHJÆLPNING: Læg hånden på Mole Stopen, mens den er skruet i jorden, samtidig med at du starter apparatets testsekvens. Drej op for intensitetsknappen, til du mærker maksimal vibration (normalt 50-80 % af håndtagets maks.indstilling).

Adapterdrift
1. Apparatet er ”død" eller bip svagt (testlampen blinker):
ANALYSE 1: Står kontakten på position ”ON”?
ANALYSE 2: Er "Intensity"-knappen skruet op til mindst halvdelen?
ANALYSE 3: Er adapteren og forlængerkablerne intakte? Tjek at adapteren giver strøm med et måleinstrument (mere end 13 volt hvilespænding – ved en lavere spænding blinker udstyrets testlampe – hvis udstyret fungerer med batterier er adapteren defekt!). Bemærk at kontaktstiften sidder dybt i adapterens stikprop – brug f.eks. et par clips for at opnå kontakt.
ANALYSE 4: Du har vel ikke batterier i apparatet samtidig med adapterdrift?
AFHJÆLPNING:
Hvis ovenstående punkter er tjekket, kan enheden være defekt — kontakt vores serviceafdeling.

2. Apparatet giver dårlige vibrationer i jorden:
ANALYSE
: Er intensiteten indstillet korrekt? Er knappen skruet for højt op, "kører" jordskruen for hurtigt med kraftigt mindsket vibration! AFHJÆLPNING: Som punkt 3 under batteridrift foroven.Mole Stop Solar P2
Solcelledrift
1. Apparatet er helt ”dødt" eller bip svagt (testlampen blinker):
ANALYSE 1: Står kontakten på position ”ON”?
ANALYSE 2: Er "Intensity"-knappen skruet op til mindst halvdelen? Bemærk dog, at ved for højt opskruet intensitet falder vibrationerne (motoren kører for hurtigt!), samtidig med at strømforbruget stiger markant
akkumulatorbatteriet drænes!
ANALYSE 3: Giver solcelleaggregatet mere end 6V strøm? Se analyse 3 for Mole Stop 1000 ovenfor!
AFHJÆLPNING:
Hvis ovenstående punkter er tjekket, kan enheden være defekt — kontakt vores serviceafdeling.

2. Apparatet lyder svagt og dør ud:
ANALYSE 1: Er solcelleaggregatet blevet ordentligt opladet som beskrevet i brugsanvisningen inden igangsætning?
ANALYSE 2: Vender solcelleaggregatet direkte mod syd uden skyggende genstande foran?
AFHJÆLPNING: Oplad akkumulatoren på ny som beskrevet i brugsanvisningen og brug kun programvalg P1, hvilket giver lavere strømforbrug. Hvis dette ikke hjælper, kan solcelleaggregatet være defekt — kontakt vores serviceafdeling.

3. Apparaten ger dålig vibration i marken:
ANALYSE
:
Er intensiteten indstillet korrekt? Er knappen skruet for højt op, "kører" jordskruen for hurtigt med kraftigt mindsket vibration! AFHJÆLPNING: Læg hånden på Mole Stopen, mens den er skruet i jorden, samtidig med at du starter apparatets testsekvens. Drej op for intensitetsknappen, til du mærker maksimal vibration (normalt 50-80 % af håndtagets maks.indstilling).

Adapterdrift
Se under Mole Stop 1000 ovenfor!Copyright © 2006 R.P. Båth
AB Soveco International står for miljøvenlige beskyttelsesprodukter til mennesker, huse og haver

Innehåll - felsökning Inhold - TOC - table of content