Mitt blod är giftigt värre!!!

 

 

Förgiftade råttor giftigt byte!

Miljövänner höjer nu rösten för en begränsning av råttgiftsanvändning i landet.

Representanter för Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen har länge hävdat att rovfåglar blir förgiftade när de slår halvdöda möss, sork och andra gnagare som fått råttgift i sig. Producenterna av giftet har dock förnekat att en förgiftning skulle kunna ske i andra hand. Nu har dock en producent svängt och på medlet Tomcat finns nu en varningstext om att det finns risk för förgiftning av fåglar och annat vilt som äter utlagt bete eller förgiftade gnagare.

Ps. Dessutom varnas det på förpackningen för att vattenorganismer slås ut av råttgiftet! (red.anm.)

Källa: Mediearkivet Ur Göteborgs-Posten 1997-12-07, sidan 65

Viste du att glykolen i en vippspann är ett dödligt hot för din katt.         Källa: Ur Aftonbladet 2004-09-18

 
Luk
Inhold - TOC - table of content