Till startsidan / menyn

Mosegrise og muldvarpe

Sork Mullvad


               		  Type af muldvarpe-/mosegriseskræmmer
Opholdssteder mosegrise / muldvarpe   	 Ultralyd   Resonanslyd

* Græsplænen, køkkenhaven			  ---      1. valg
 


Det primære instinkt hos muldvarpe og mosegrise er slægtens overlevelse. I deres kamp for overlevelse er dyrene derfor meget udholdende. Kortsigtede tiltag fra mennesker såsom fælder, gift, karbid, drukning mv. har derfor kun ringe eller ingen effekt på mosegrise og muldvarpe i din have. Dyrene trækker sig ganske enkelt tilbage i nogle få dage, hvorpå de vender tilbage og på ny tager deres revir i besiddelse, når faren er drevet over.

Den eneste måde at blive mosegrisene og muldvarpene kvit på er at være mere udholdende end dyrene. De praktiske Mole Stop mosegrise- og muldvarpeskræmmere giver dig denne udholdenhed! Uge efter uge, måned efter måned genererer Mole Stop, uden nogen indsats fra din side, en for gnaverne meget ubehagelig mikrovibration i jordoverfladen. Både mosegrise og muldvarpe bryder sig meget lidt om den tilfældigt genererede resonanslyd fra jordskruen, og derfor giver de hurtigt op og forlader nabolaget.

Til forskel fra miljøfarlige kemiske bekæmpelsesmidler indebærer Mole Stop såvel sikker som miljøvenlig bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe. Driftssikkerheden garanteres af drænrevner til kondens på apparathusets underside samt plastindkapslet elektronikk.

Produktvalg til mosegrise og muldvarpe: Mole Stop 1000Copyright © 2006 R.P. Båth
AB Soveco International
står for miljøvenlige beskyttelsesprodukter til mennesker, huse og haver

Innehåll - sanering sork / mullvad Inhold - TOC - table of content