Till startsidan / menyn / ultraljud mot skadedjur

möss, möss, otäcka möss


Grundlæggende kendsgerninger om ultralyd, resonanslyd og elektromagnetiske impulser


Ultralyd

Ultralyd er toner, hvis frekvens befinder sig over det toneområde, mennesker normalt kan opfatte (ca 20 - 20.000 Hz). Ultralydsmodellerne af Topo Stop E250 og E500 afgiver primært mikroprocessorstyret ultralyd
tilfældigt genereret i intervallet 25.000 - 30.000 Hz.
Ultralyd spredes kun i det åbne lokale, hvor museskræmmeren er placeret, og tilbagekastes fra alle hårde overflader, ligesom lys der reflekteres i et spejl.
Ultralyd kan altså ikke trænge gennem vægge, gulve eller lofter!
Heraf følger, at en placering af apparatet, f.eks. i en sokkel, som vist ovenfor ikke giver en tilfredsstillende lydspredning, hvilket animationen tydeligt viser.


Optimal placering af apparatet
For at sikre en så god ultralydsspredning som muligt i en sokkel med skillevæg(ge) skal man forsøge at placere museskræmmeren som vist på animationen ved siden af. Hvis skillevæggen er tyk og åbningen lille, kan det være godt at placere en krum plade eller et stykke masonit (ret vinkel!) lige foran apparatets højttalerelement. Lyden fra museskræmmeren ”flækkes” da midt over og reflekteres uden effekttab ind i de to sokkelhalvdele.

Ved installation på lofter med skillevægge er det ekstra vigtigt at anbring en krum plade, for at så meget som muligt af den første lydbølge kan ramme gavlspidserne. Hvis ikke en lydreflektor anbringes foran højttaleren, rammer første lydbølge i stedet taget og reflekteres ned i isoleringen, hvilket kraftigt reducerer lydens spredning.

Ultralyd er ikke farligt for mennesker og husdyr
Nogle mennesker er nervøse for, om ultralyd kan være skadeligt for mennesker eller dyr, men det er ikke tilfældet af følgende to årsager:

1) For det første placeres udstyret næsten udelukkende i lokaler, hvor vi ikke selv færdes (lofter, sokler mv.), og hvor vi har set ovenfor, at lyden forbliver i dette lokale.
2) For det andet så er vi allerede omgivet af en mangfoldighed af forskellige ultralyde fra lysstofrør, tv-apparater, køleskabe og andre el-installationer. Det eneste skadelige, der findes dokumentation på, er, at lysstofrør med en lidt for lav ultralydsværdi (ca. 60.000 Hz) hos en del mennesker har fremkaldt hovedpine.

Resonanslyd
Resonanslyd er toner i det nedre frekvensområde (ca. 30 – 500 Hz). Lyden er dels hørbar, og dels forplanter den sig i husets skelet.
Der har i forskellige sammenhænge været udtrykt bekymring for, om lave lydfrekvenser skulle kunne skade mennesker. Her er det vigtigt at vide, at det kun gælder for rent subsoniske lyde (under menneskers høretærskel), dvs. frekvenser under 30 Hz.

Topo Stop R100 er et resonansapparat med et frekvensområde på 80 - 100 Hz. Sammen med ultralydsapparater opnås et fuldt dækkende og forstyrrende lydtæppe i hele huset, hvilket kan være nødvendigt i vanskeligere bekæmpelsestilfælde (statistisk i 1 ud af 8 tilfælde).


Elektromagnetiske impulser
Elektroimpulser eller mere korrekt elektromagnetiske felter dannes omkring alle elektriske ledninger. Topo Stop genererer ligesom alle andre elektriske apparater i drift en svag forandring af det elektromagnetiske felt i det kredsløb, som udstyret er tilsluttet, men ændringen kan næsten ikke måles og er dermed helt ubetydelig.

En del producenter af elektroniske skadedyrsskræmmere hævder, at de elektroimpulser, deres udstyr genererer, skræmmer skadedyrene væg fra vægge, gulve og lofter på grund af det elektromagnetiske felt, som spredes i huskonstruktionen via elledningerne. Er det sandt eller er det kun salgsgas? Døm selv efter at du har læst videre....

Ifølge eksperter på Elsäkerhetsverket i Sverige (det tidligere SEMKO) ville det kræve en højspænding på tusinder af kV i husets ledningsnet for at påvirke skadedyrene til at flygte fra huset. Ved en sådan højspænding ville det ifølge myndighederne endda være direkte sundhedsskadeligt for mennesker at opholde sig i huset..

I USA og Canada er apparater med elektromagnetiske impulser forbudte
Vi citerer: "In 1980 the EPA and U.S. Postal Service took action to remove all "electromagnetic" pest control devices from the market. Health Canada has banned the sale of electromagnetic pest repellers in Canada. And finally, there are serious questions as to the advisability of increasing one's exposure to electromagnetic energy."Copyright © 2000 R.P.G. Båth
AB Soveco International står for miljøvenlige beskyttelsesprodukter til mennesker, huse og haver


Inhold - TOC - table of content