Ultraljud vid sanering mot skadedjur

Mole Stop!

Mole Stop eller ingen Mole Stop? Satsa på Mole Stop!
Kadaverlukt - å hur kul e´ de då?
Med fällor och gift blir du aldrig av med skadedjuren
- satsa på Mole Stop!

Ultraljud mot möss, råttor
Mole Stop löser dina problem med skadedjur. Mole Stop är överlägset! Mole Stop är bekvämt!


Klicka på knappen nedan om du vill veta mer om Mole Stop mot sork och mullvad. Mole Stop är bekvämt och helt miljövänligt! Mole Stop gäller!


Sanering mot möss med ultraljud
till förstasidan

Copyright © 2000 R.P.G. Båth
AB Soveco International - Mole Stop mot sork och mullvad


  Innehåll Mole Stop