Marknadens enda heltäckande
skydd mot möss & andra gnagare
TOPO STOP® ® – marknadens enda mösskrämmare med
bevisad effekt i både väggar och bjälklag sedan 1986.

Flera branschkolleger marknadsför elektronik med sk
elektropuls via husets elledningar. Detta är enligt
Konsumentverket vilseledande marknadsföring
och kan i princip liknas vid att sälja "sockerpiller"
(placebo). Läs mer på MUSBO >>.

 
Stäng