Till startsidan / menyn / skadedjursbekämpning

Första hjälpen vid driftstörningar

"När inget annat hjälper — läs instruktionsboken." Canns axiom

Möss, råttor, sork & mullvad gillar inte det här ...!

TOPO STOP® E250 3D-VOX
1. Apparaten är "död" (kontrollampan blinkar ej/inget ljud): ÅTGÄRD
: Kontrollera att adaptern ger ström (drygt 13 volt vilospänning) med ett mätinstrument. Observera att kontaktstiften sitter djupt i adapterns stickpropp — nyttja t.ex. ett par gem för att få kontakt! Gör samma test med ev. förlängningskabel. Har du inget mätinstrument, be din lokala elbutik om hjälp med mätningen (tar 10-20 sekunder!)
Är adaptern och förlängningskabeln OK, då är enheten defekt — kontakta vår serviceavdelning.

TOPO STOP® E500 3D-VOX
1. Bägge enheterna är "döda" (kontrollamporna blinkar ej/inget ljud): ÅTGÄRD: Som för E250 ovan.

2. Ena enheten är "död" (kontrollampan blinkar ej/inget ljud):
ANALYS 1
: Är det apparaten närmast adaptern som är tyst — ÅTGÄRD 1: Enheten defekt - kontakta vår serviceavdelning.
ANALYS 2: Är det apparaten längst bort från adaptern som är tyst — ÅTGÄRD 2: Kontrollera att förlängningskabeln är hel (byt plats på enheterna!). Är kabeln OK, då är enheten defekt — kontakta vår serviceavdelning.

TOPO STOP® R100
1. Apparaten är "död" (kontrollampan blinkar ej/inget ljud): ÅTGÄRD: Som för E250 ovan. Kontrollera även på samma sätt att förlängningskabeln är hel. Är adapter och kabel OK, då är enheten defekt — kontakta vår serviceavdelning.
2.
Är strömbrytaren på apparatens undersida satt i rätt läge (ON)? Om svar ja — kontakta vår serviceavdelning.

3. Apparaten ger dålig vibration i husstommen:
ÅTGÄRD
: Har du efterdragit skruvarna? Om svar ja — kontakta vår serviceavdelning.MOLE STOP™ 1000 P2

Allmänt
På samma sätt som tändstift i en bil behöver bytas, måste även motorn i MOLE STOP™ efter viss tid bytas ut på grund av slitage. Motorns livslängd är svår att prognostisera till följd av den varierande aggressiva utomhusmiljö som MOLE STOP™ verkar i, men vid kontinuerlig drift håller motorn normalt 18-36 månader. Vill du själv utföra motorbytet 
Läs mer >>

Batteridrift

1. Batterierna räcker bara i ca 14 dagar
ANALYS 1: Motorn övervarvar utan nämnvärd vibration — intensitetskontrollvredet för högt uppskruvat, vilket gör kraftigt ökad strömförbrukning.
ANALYS 2: Fel batterityp används (t.ex. laddningsbara eller R14-batterier) — ger för låg spänning och har för liten kapacitet. Endast LR14-batterier (alkaliska) skall användas till MOLE STOP™!
ÅTGÄRD: Skruva ner intensiteten, så att maximal vibration erhålles alternativt byt till LR14-batterier.


2. Apparaten är "död" eller piper svagt (kontrollampan blinkar):
ANALYS 1:  Lyser batterikontrolllampan vid tryck på testknappen (OBS! Apparaten skall vara avstängd)?
ANALYS 2
: Är strömbrytaren i läge "ON"?
ANALYS 3: Är "Intensity"-knappen uppskruvad till minst hälften?
ANALYS 4: Är batterierna färska och isatta åt rätt håll?
ANALYS 5: Är batterierna av rätt typ (LR14)? Uppladdningsbara batterier har för dålig kapacitet och R14-batterier är t.ex. ofta för korta — glappkontakt!
ANALYS 6: Har saneringsuppehåll gjorts (se bruksanvisning) utan att apparaten har tagits inomhus eller "körts torr" några dygn i rumsvärme — kan låsa motoraxeln med ev. pipande ljud vid startförsök som enda resultat.
ANALYS 7
: Har kontaktblecken god kontakt med batterierna? Vid
felaktig isättning och urtagning av batterierna kan blecken bli deformerade med glappkontakt som följd!
Det förekommer även LR-14 batterier med mindre bra måttoleranser i handeln. De kan t.ex. vara ovala, vilket innebär att de får dåligt plats i batterifacket. Om det sista batteriet är speciellt kärvt att få på plats, så kan detta vara en indikation på för stor diameter eller ovalitet. Om du med alla fyra batterierna på plats med ett finger trycker något av de två yttersta batterierna på pluspolssidan mot minuspolens fjäderbleck, så skall fjäderkraften lätt pressa batteriet tillbaka mot pluspolskontakten. Gör den inte det så har batteriet fel mått (rotera batteriet/na så kanske det går bättre).
Även för korta pluspolshorn kan innebära att batteriet inte når ända in till batterilådans pluspolskontakt.
ÅTGÄRD: Om ovanstående punkter är kontrollerade kan enheten vara defekt — kontakta vår serviceavdelning.


3. Apparaten ger dålig vibration i marken:
ANALYS
: Har du rätt intensitetsinställning? Är vredet för högt uppskruvat "övervarvar" jordskruven med kraftigt minskad vibration! ÅTGÄRD: Håll med handen i den i marken iskruvade MOLE STOP™en, samtidigt som du initierar apparatens testsekvens (en eller flera gånger om du inte hinner färdigt på testsekvensens 4-5 sekunder). Vrid sedan upp intensitetsvredet till du känner maximal vibration (normalt 70-100% av vredets max).

Adapterdrift
1. Apparaten är "död" eller piper svagt
(kontrollampan blinkar):
ANALYS 1: Är strömbrytaren i läge "ON"?
ANALYS 2: Är "Intensity"-knappen uppskruvad till minst hälften?
ANALYS 3: Är adaptern och förlängningskabeln hela?
Kontrollera att adaptern ger ström med ett märinstrument (drygt 13 volt vilospänning – vid en lägre spänning blinkar testlampan – fungerar apparaten med batterier då är adaptern defekt!). Observera att kontaktstiften sitter djupt i adapterns stickpropp — nyttja t.ex. ett par gem för att få kontakt! Gör samma test med förlängningskabeln. Är adaptern och förlängningskabeln OK, då är MOLE STOP™en defekt — kontakta vår serviceavdelning.
ANALYS 4: Du har väl inte batterier i apparaten samtidigt med adapterdrift?
ÅTGÄRD: Om ovanstående punkter är kontrollerade kan enheten vara defekt — kontakta vår serviceavdelning.

2. Apparaten ger dålig vibration i marken:
ANALYS
: Har du rätt intensitetsinställning? Är vredet för högt uppskruvat "övervarvar" jordskruven med kraftigt minskad vibration! ÅTGÄRD: Som punkt 2 under batteridrift ovan.MOLE STOP™ Solar P2
Solcellsdrift
1. Apparaten är helt "död":
ANALYS 1: Är strömbrytaren i läge "ON"?
ANALYS 2: Är "Intensity"-knappen uppskruvad till minst hälften? Notera dock att vid för högt uppskruvad intensitet, minskar vibrationen (motorn övervarvar!) samtidigt som strömförbrukningen kraftigt ökar — ackumulatorbatteriet dräneras!
ANALYS 3: Ger solcellsaggregatet minst 6V ström? Se MOLE STOP™ 1000 avsnittet adapterdrift ovan!
ÅTGÄRD: Om ovanstående punkter är kontrollerade kan enheten vara defekt — kontakta vår serviceavdelning.

2. Apparaten låter svagt och tynar bort:
ANALYS 1: Har solcellsaggregatet blivit uppladdat ordentligt enligt bruksanvisningen innan igångsättning?
ANALYS 2: Står solcellsaggregatet rätt mot söder utan skuggande föremål framför?
ÅTGÄRD: Ladda upp ackumulatorn på nytt enligt bruksanvisningen och använd endast programval P1, vilket ger lägre strömförbrukning. Om detta inte hjälper kan solcellsaggregatet vara defekt — kontakta vår serviceavdelning.

3. Apparaten ger dålig vibration i marken:
ANALYS
: Har du rätt intensitetsinställning? Är vredet för högt uppskruvat "övervarvar" jordskruven med kraftigt minskad vibration! ÅTGÄRD: Håll med handen i den i marken iskruvade MOLE STOP™en, samtidigt som du initierar apparatens testsekvens. Vrid sedan upp intensitetsvredet till du känner maximal vibration (normalt 70-100% av vredets max).

Adapterdrift
Se under MOLE STOP™ 1000 ovan!Copyright © 2021
Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård

Innehåll - felsökning