Till startsidan / menyn

möss, möss, otäcka möss

Garanti- & försäljningsvillkor

Elektronisk skadedjurssanering, Topo Stop och Mole Stop

ÅTERKÖPSGARANTI: På Topo Stop och Mole Stop lämnas till konsument generellt 2 års återköpsgaranti. Garantin innebär att skulle du mot förmodan efter 4 månaders sanering inte vara nöjd med resultatet, så får du fram till garantitidens utgång, oavsett skäl, returnera utrustningen och få varuvärdet tillbaka, dock med 15% avdrag per påbörjat år för täckande av kostnaderna för rekonditionering.

INBYTESGARANTI: Skulle det under återköpsgarantitiden visa sig, att den Topo Stop utrustning du först valt inte är den rätta för dina omständigheter, har du möjlighet att inom ramen för återköpsgarantin byta in den mot en kraftfullare utrustning, varvid garantin förlängs 1 år från det senaste köptillfället.

FABRIKSGARANTI: På Mole Stop och Topo Stop har du självfallet fabriksgaranti enligt konsumentverkets riktlinjer.


Försäljningsvillkor resonans- & ultraljudsutrustning 2014-01-01

Priser och villkor gäller från ovanstående datum. Moms ingår. Tillägget för postens A-porto för skrymmande brev (max 2 kg) är inkluderade i porto- och expeditionsavgiften. Från tid till annan gällande porto och exp.avgift,
tillkommer vid varje ut-/inleverans. Vid returfrakt vid garantiservice så står var och en för sina respektive portokostnader, dvs kunden betalar portot till oss och vi betalar returen till kunden. Endast då levererantören från början borde ha insett att varan var defekt eller felexpedierad bestrider denne samtliga portokostnader.
Vid returer skall varans oskadade originalförpackning samt kopia på fakturan alltid bipackas returförsändelsen. För ev. uppkomna skador på utrustningen, på tredje man, eller på egendom till följd av felaktigt handhavande av produkterna, eller av annan orsak, fritager vi oss allt ansvar.

Vid inbyte tillkommer kostnad för rekonditionering samt gällande expeditionsavgift.

Vid eventuellt återköp, andrahandskund och företag exkluderade, vilka köper i fast räkning, avgår 15% av varans listpris i rekonditioneringskostnad per påbörjat nyttjandeår. Kundens portokostnader täcks inte av återköpsgarantin. Varan skall vid retur i enlighet med villkoren ovan vara till fullo betald, oskadad som vid normalt bruk och vara
väl rengjord annars görs ett skäligt värdeminskningsavdrag, dock med minst en extra rekonditioneringskostnad.

För obegagnade artiklar i oskadat originalemballage gäller 14 dagars aktiv returrätt, vilket innebär att köparen enligt Konsumentköplagen inte passivt kan låta varan gå i retur utan att först ha inspekterat densamma.
För att kunna åberopa "ångerveckan" vid ev. retur
måste köparen enligt Distansköpslagen (2000:274 15§) således alltid lösa ut sin försändelse. För ej utlösta försändelser debiteras våra direkta utlägg samt 100:- i handläggningsavgift enligt postorderbranschens praxis, dock minst 250:-.
Alla leveranser baseras på de adressuppgifter och den önskade leveranstid kunden har uppgett. Skulle dessa visa sig vara felaktiga, eller om kunden inte löser ut sitt Brev-PF eller Postpaket inom liggetiden (14 dagar), står beställaren helt för uppkomna retur- och expeditionskostnader.
Vi kan efter egen bedömning undantagsvis lämna 10 dagars kredit vid kompletteringsköp. Vid försenad betalning utgår i dessa fall lagstadgad dröjsmålsränta plus 45:- i påminnelseavgift.


Vi reserverar oss för felaktigheter på hemsidan samt för ändrade priser, rabatter och specifikationer, vilka kan ändras utan föregående avisering. Samtliga varor har fabriksgaranti enligt konsumentverkets riktlinjer
, exkluderande förbruknings- och slitagedelar (drivenheter - motorer har 6 månaders garanti). Tidigare garanti- och köpvillkor återkallas härmed.
Copyright © 2008 R.P. Båth
AB Soveco International står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård


Innehåll - garanti