Återköpsgaranti

Du får som konsument 1 års Återköpsgaranti - kan du få en bättre garanti!?

Under 1 år har du som konsument möjlighet att testa att TOPO STOP® och MOLE STOP™ verkligen fungerar. Garantin innebär att skulle du mot förmodan efter 4 månaders sanering inte vara nöjd med resultatet, så får du fram till garantins utgång, oavsett skäl, returnera din utrustning och få pengarna tillbaka.
Vid utnyttjande av återköpsgarantin får du varuvärdet tillbaka med ett 25%-igt avdrag för täckande av kostnaden för rekonditionering av utrustningen. Saknas originalförpackning blir avdraget 40%. Vi tror att du håller med om att det är en skälig ersättning för täckandet av en del av våra kostnader.

Kan du få en generösare garanti?
Beviset för att TOPO STOP
® och MOLE STOP™ verkligen håller måttet, är det faktum att vårt företag, trots återköpsgarantin, fortfarande finns kvar i branschen efter 35 år!

Välkommen som kund!

 

Stäng