Garantivillkor

ÅTERKÖPSGARANTI: På Topo Stop ultraljudsapparater lämnas till konsument generellt 24 månaders återköpsgaranti (övrig utrustning; 12 månaders garanti). Garantin innebär att skulle du mot förmodan efter 4 månaders sanering inte vara nöjd med resultatet, så får du fram till garantitidens utgång, oavsett skäl, returnera utrustningen och få varuvärdet tillbaka, dock med 15% per påbörjat nyttjandeår i avdrag för rekonditionering.

INBYTESGARANTI: Skulle det under återköpsgarantitiden visa sig, att den Topo Stop utrustning du först valt inte är den rätta för dina omständigheter, har du möjlighet att inom ramen för återköpsgarantin byta in den mot en kraftfullare utrustning, varvid garantin förlängs 1 år från det senaste köptillfället.

FABRIKSGARANTI: På Mole Stop och Topo Stop har du självfallet fabriksgaranti enligt konsumentverkets riktlinjer. 
Stäng