Till startsidan / menyn


Gift gör råttor till giftigt byte!

Jag har gift i blodet!

PRESSTOPP 2013-09-17: Anticimex meddelar att man har funnit resistenta råttor och att man tänker använda ännu potentare gifter. Var skall det sluta?

PRESSTOPP 2015-10-20: Nytt råttgift (Black Pearl) dödar husdjur. Inget motmedel finns..!läs mer >>  

Miljövänner höjer rösten för att begränsa användandet av råttgift i landet.
Representanter för Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen har länge hävdat att rovfåglar blir förgiftade när de slår halvdöda möss, sork och andra gnagare som fått gift i sig. Producenterna av gift har dock förnekat att en förgiftning skulle kunna ske i andra hand. Nu har dock en producent svängt och på produkten Tomcat finns nu en varningstext om gift och om att det finns risk för att fåglar och annat vilt som äter förgiftade gnagare eller utlagt bete innehållande gift kan ta skada.

Ps. Dessutom varnas det på förpackningen för att vattenorganismer slås ut av råttgift! (red.anm.)

Källa: Mediearkivet Ur Göteborgs-Posten 1997-12-07, sidan 65

Viste du att glykolen i en vippspann är
ett dödligt hot för din katt.
Källa: Ur Aftonbladet 2004-09-18Copyright © 2021
Soveco Nordic AB står för giftfri miljö i hus och trädgård


Innehåll - gift