Bra saneringsstrategi

bad_fix

Genom att angripa mössens gångsystem, t.ex. som här i torpargrunden, stör man ut gnagarnas hela transportsystem i huset.

Man bör vara observant på att ett hus kan delas av flera musstammar med var sitt gångsystem. Även om ett hus normalt kan saneras med hjälp av en Topo Stop E250, så kan det i mer komplexa hus med ljudskuggor och flera gångsystem krävas fler ljudenheter.

Ibland behövs även stomljud med Topo Stop R100 för att få bukt med inkräktarna.

 

 
Stäng