Till startsidan / menyn

möss, möss, otäcka möss

 

 

Låt försäkringsbolaget betala
din saneringsutrustning


Med hänvisning till den sk Utbytesregeln, lag 1998:808, 2 Kap §4 i Miljöbalken

4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall
undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer
som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas
med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga........

som föreskriver att kemiska produkter (t.ex. råttgift) bör ersättas med mindre farliga produkter, kan du be ditt försäkringsbolag betala din Topo Stop och Mole Stop utrustning.

Ditt försäkringsbolag kanske har invändningen att de har avtal med traditionella saneringsföretag som de vill hänvisa till.

Dina motargument: Utöver själva Lagen (miljöargumentet) och effektiviteten (t.om.
Anticimex personal rekommenderar Topo Stop ),
                                så är elektronisk sanering på tio års sikt
mycket billigare för försäkringsbolaget.

Gör så här:

1) Gå igenom vår Saneringsguide och dimensionera din saneringsutrustning – vid problem,
    ring oss gärna men först efter det att du noggrant har begrundat avsnitten under
    'Tänk startegiskt....!' och 'Att tänka på' — vi begär inte 20p i saneringsteknik av dig, men
    vi behöver åtminstone vara på samma planhalva,  för att kunna optimera din installation.

2) Begär ett skriftligt godkännande på kostnaden från ditt försäkringsbolag och skicka oss
    en kopia av detta.

3) Vi levererar och fakturerar dig med 10 dagars kredit (av garantiskäl vill vi ha dig noterad
    som slutkund)

4) Du skickar en kopia av
ditt kvitto för vår faktura till ditt försäkringsbolag, som utbetalar
    beloppet minus ev. självrisk till dig, klart!

 

 
Stäng