Eliminering av ljudskuggor

best_fix

Genom att installera både resonansljud (följer husets stomme – väggar och bjälklag) och ultraljud i öppna utrymmen – som i ovanstående animering; på kallvinden och i krypgrunden – eliminerar man förekomsten av perifera ljudskuggor från vilka gnagarna kan göra framstötar in i boningsutrymmet.

I äldre hus med tjock stenfotsgrund, där gnagarna ofta smiter in direkt i bottenbjälklaget via sprickor i stenfoten, kommer ultraljudet inte åt dem. Då rekommenderar vi Topo Stop R100 monterad i bjälklaget som komplement.

I ett mindre igenbommat fritidshus kan man istället för E250/E500 med fördel installera vårt
Stugpaket bestående av en Topo Stop R100 och en 3-pack Topo Stop E50 direkt i boningsutrymmet – art.nr V164.

 
Stäng