Lydteknologi for enda mer effektiv sanering!
        

Nye Topo Stop er utstyrt med en tredimensjonal lydteknologi som kalles 3D-VOX. Den er resultatet av mer enn 30 års forskning på fabrikken i Salzburg og produserer optimert lyd som det ikke er mulig for skadedyrene å venne seg til.


Dimension 1:   Tilfeldig lydavgivelse — hindrer tilvenning
TOPO STOP’ mikroprosessor genererer slumpmessige lydpauser (cirka 1–40 sekunder), noe som hindrer all tilvenning hos skadedyrene. Det plutselige lydsignalet (1–2 sekunder langt) er like stressende hver gang for skadedyrene. År etter år ....

Dimension 2:   Optimerte frekvensintervaller — maksimal volumeffekt
TOPO STOP har to frekvensintervaller som sammenfaller med gnagernes hørselsmaksima, det vil si de frekvensene dyrene er mest følsomme for. Det ene har fullt hørbar lyd (6–9 kHz), som gir videre spredning og trenger inn bedre i alle kriker og kroker, men til den prisen at også mennesker kan høre lyden. Denne innstillingen egner seg best i ubebodde rom, slik som i fritidsboliger, lagerlokaler og velisolerte kaldloft og krypkjellere. Med den andre innstillingen avgir TOPO STOP en ren ultralyd i intervallet 25–30 kHz.

Dimension 3:   Lynrask frekvensmodulering — smertefull turboeffekt
I tillegg til de slumpmessige tidene genereres på samme måte også plutselige frekvenshopp ved lydavgivelsen, cirka tre ganger i sekundet. Denne frekvensmoduleringen, som skjer i løpet av mindre enn et mikrosekund, medfører at høyttaleren ikke helt rekker å følge med. Dermed oppstår det en svakt hørbar kneppelyd, som kommer av at høyttalermembranen fysisk skal flytte seg fra én posisjon til en annen på ekstremt kort tid. Det er den svake kneppingen som vi mennesker kan oppfatte når apparatet er innstilt på ultralyd..
Nå til finessen!   På samme måte som høyttalerelementet i TOPO STOP ikke henger med i de raske lydvekslingene, henger heller ikke skadedyrenes følsomme høreorganer heller ikke med. En sterk smertefornemmelse oppstår i gnagernes høreorganer.