Till startsidan / menyn

möss, möss, otäcka möss


Bekæmpelsetid

Tiden det tar fra installasjonen til skadedyrene er drevet vekk, avhenger av mange faktorer, blant annet at

1) Lydskygger kan forsinke eller umuliggjøre fullstendig sanering
3D-VOX ljudet som Topo Stop avgir, er svært "grovt artilleri" som fyller alle åpne rom i huset, og fire av fem kunder klarer også saneringen med bare en Topo Stop E250. Likevel kan det i mer kompliserte bygninger av og til kreves flere lydenheter (TS E500), noen ganger også komplettert med resonanslyden (TS R100), for at det skal være mulig å oppnå et fullgodt saneringsresultat.

2) Ytre og indre omstendigheter kan forsinke saneringsresultatet
Langvarig streng kulde og barfrost kan gjøre det fysisk umulig for musene å flytte ut av huset. Men når snøen først har lagt seg, pleier det ikke å være noe problem for dem å flytte ut beskyttet av snødekket. Et kull nyfødte unger som ikke umiddelbart kan flyttes, er også en forsinkelsesfaktor som man må regne med.

3) Gnagere av samme art kan være negative til å få en stamme til i sitt revir
Musestammen i et nærliggende revir ser naturligvis ikke med blide øyne på at en annen stamme vil flytte inn i deres revir. Avhengig av hvor sterk den flyktende musefamilien er, kan evakueringstiden som følge av revirkampen noen ganger ta atskillige uker.

4) Musår
Tilfeldig år (aproximately alle 5-6 år) synes natur til å flomme over med gnagere. Når dette skjer er kampen for overlevelse voldsom. Evakueringstiden passer da til å bli forlenget — i noen ekstreme tilfeller opp til adskillige måneder.
I løpet av de årene når natur blir flommet over med gnavere skjer det en eller annen gang at dyrene prøver til å gjenetablere seg i hus de var tidligere avhust fra. Overlevelsesgrunner er hvorfor dyrene prøver til å overta huset igjen, men forgjeves — efter kort tid gir de opp!
Den samme logikken gjelder for muldvarper, jordrotter, vånd og andre skadedyr i din hage.


skadedjursbekämpning

 

  Innehåll ultraljud mot möss

free hit counter script