Till startsidan / menyn

möss, möss, otäcka möss


Grunnleggende fakta om ultralyd, resonanslyd og elektromagnetisk puls

Ultralyd
Ultralyd er toner med en frekvens over det toneregisteret som normalt kan oppfattes av mennesker (cirka 20–20 000 Hz). Ultralydmodellene Topo Stop E250 & E500 avgir primært mikroprosessorstyrt
tilfeldig ultralyd i intervallet 25000 - 30000 Hz.
Ultralyden spres bare i det åpne rommet som museskremmeren er plassert i, og det kastes tilbake av alle harde flater det treffer, på samme måte som når lyset reflekteres av et speil. Ultralyden kan altså ikke trenge igjennom vegger, gulv eller tak!

Av dette forstår vi at plassering av apparatet i for eksempel krypkjelleren ikke gir tilfredsstillende lydspredning, slik animasjonen tydelig viser.


Beste apparatplassering
For å sikre en så god ultralydspredning som mulig i krypkjeller med skillevegg(er), bør du prøve å plassere museskremmeren i henhold til animasjonen ved siden av. Hvis skilleveggen er tjukk, og åpningen er liten, kan det være bra å plassere en bøyd plate eller et stykke masonitt (i riktig vinkel!) rett foran apparatets høyttalerelement. Lyden fra museskremmeren ”kløyves” da i to og spretter uten effekttap inn i begge delene av krypkjelleren.

Ved installasjon på kaldloft med skillevegg er det ekstra viktig å bruke en bøyd plate for at så mye som mulig av den første lydbølgen skal treffe gavlspissene. Hvis man ikke plasserer en lydreflektor foran høyttaleren, spretter den første lydbølgen i stedet i taket og reflekteres ned i isoleringen, slik at lydens spredning blir kraftig redusert.

Ultralyd er ikke farlig for mennesker eller husdyr
S
Enkelte er urolige for at ultralyd kan være skadelig for mennesker eller dyr, men slik er det ikke, av følgende to årsaker:
1) For det første plasseres utstyret nesten utelukkende i rom der vi ikke selv oppholder oss (kaldloft, krypkjeller etc.) og da vet vi av det ovenstående at lyden bare kan spres i disse rommene.
2) For det andre omgir vi oss allerede av et sammensurium av ulike ultralydkilder, fra lysrør, TV-apparater og kjøleskap til andre elektriske installasjoner. Det eneste som skal være rapportert av skader, er at lysrør med litt for lav ultralydverdi (cirka 60 000 Hz) kan fremkalle hodepine hos enkelte.

Resonanslyd
Resonanslyd er toner i det lavere frekvensregisteret (cirka 30–500 Hz). Lyden er hørbar, og samtidig forplanter den seg i grunnen i huset.
Det har i ulike sammenhenger vært uttrykt uro over om lave lydfrekvenser kan være skadelige for mennesker. Da er det viktig å vite at dette bare gjelder rent subsonisk lyd (under hørbarhetsgrensen for mennesker), det vil si frekvenser som er lavere enn 30 Hz.

Topo Stop R100 er et resonansapparat med frekvensområdet 80–100 Hz. Kombinert med ultralydapparater skaper det et heldekkende, forstyrrende lydteppe i hele huset, noe som det i vanskelige saneringstilfeller kan være nødvendig å ty til (statistisk sett i ett av åtte tilfeller).


Elektropuls
Elektropuls eller – mer korrekt – elektromagnetiske felter dannes rundt alle elektriske ledninger. Som alle andre elektriske apparater skaper Topo Stop ved drift en liten endring i det elektromagnetiske feltet i den strømkretsen som utstyret er koblet til, men endringen er knapt målbar og således helt ubetydelig.

Enkelte produsenter av elektroniske skadedyrskremmere hevder at elektropulsen som utstyret deres genererer, skremmer bort skadedyrene fra vegger, gulv og tak som følge av det elektromagnetiske feltet som spres i husgrunnen via strømnettet. Er dette sant, eller er det bare et salgstriks? Døm selv etter å ha lest videre ...
Ifølge eksperter i det svenske Elsäkerhetsverket kreves det en høyspenning på flere tusen kilovolt i husets ledningsnett for at skadedyr skal bli påvirket slik at de flykter. Ved slik høyspenning ville det ifølge denne myndigheten også være direkte helsefarlig for mennesker å oppholde seg i huset.

I USA og Kanada er utstyr med elektromagnetisk puls bannlyste
Amerikanske Miljømyndigheten (EPA) tok tiltak mot denne typen av utstyr allerede 1980 og de er også forbudt siden mange år i Kanada!
Vi siterer: "In 1980 the EPA and U.S. Postal Service took action to remove all "electromagnetic" pest control devices from the market. Health Canada has banned the sale of electromagnetic pest repellers in Canada. ......"Copyright © 2000 R.P.G. Båth
AB Soveco International — miljøvennlige verneprodukter for mennesker, hus og hage


Innehåll - ultraljud, resonansljud

free hit counter script