Ultraljud, möss

Resonans- och ultraljud mot vildsvin och grävling

I trädgården och i torpargrunden har på senare grävlingen allt mer funnit sig tillrätta.

Även vildsvinsstammen har ökat kraftigt i landet och tränger in på människans domäner allt oftare.

Både grävling och vildsvin är känsliga för plötsliga ljud och Mole Stop har visat sig vara ett effektivt verktyg för att hålla djuren borta från trädgården. I svåra fall kan man behöva komplettera med ultraljud (se avsnittet om rådjur!).

I det fall grävlingen tar sin in under huset i torpargrunden är Topo Stop bästa försvaret.

Ultraljud, mössHåller grävlingen och vildsvinen till i själva trädgården? Välj i första hand - Mole Stop 1000!

Ultraljud, mössLetar sig grävlingen in under huset i krypgrunden? Välj - Topo Stop E250!
Copyright © 2008 R.P. Båth
AB Soveco International står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård mot möss, råttor, fladdermöss, mm

Innehåll - resonans- / ultraljud mot möss