Ultraljud, möss

Resonansljud mot huggorm och andra kräldjur

I trädgården utgör huggormar ett smygande och farligt hot mot dina barn och husdjur.

Huggormar saknar hörselorgan och kompenserar detta med en väl utvecklad känsla för rörelser i marken.

Den vibration som en Mole Stop skapar i marken, måste för en huggorm därför te sig som en smärre jordbävning......! Verkningsradien bör därför beroende på intensitetsinställning och jordmån normalt hamna någonstans mellan 20 och 30 m (1200 - 2800 m²). Kunder har dock rapporterat effekt ända upp till 80-100 meters radie.

Med Mole Stop håller du huggorm och andra kräldjur effektivt borta från din trädgård.

Vill du veta mer om ormar, kontakta en expert knuten till Kolmårdens Djurpark.

Ultraljud, mössHuggorm, snok och andra kräldjur i trädgården? Välj - Mole Stop 1000!
Copyright © 2008 R.P. Båth
AB Soveco International står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård mot möss, råttor, fladdermöss, mm

Innehåll - resonans- / ultraljud mot möss