Till startsidan / menyn / ultraljud mot skadedjur

Fältförsök med Topo Stop & Mole Stop

Man kan genomföra hur många laboratorieförsök som helst. De blir ändå aldrig lika rättvisande som ett storskaligt försök i verklig miljö. Det test vi kontinuerligt genomfört sedan 1986 är en spin-off-effekt av den återköpsgaranti vi införde i slutet av 80-talet.

Referenser blir störda dygnet runt
Eftersom de referenser vi i begynnelsen hade knutit till oss, ganska omgående blev nerringda av intresserade kunder, kunde vi inte fortsätta med detta.

Vi insåg också, att bara för att en Topo Stop eller Mole Stop fungerar perfekt på ett ställe, så är detta ingen garanti, för att det skall bli ett lika gott saneringsresultat i ett annat hus eller trädgård. En ny kund var således bättre betjänt av en återköpsgaranti, än de goda erfarenheter en referens kunde berätta om.

Statistiken embryot till gigantiskt fältförsök
Redan från början förde vi statistik över hur många kunder, som inte fick Topo Stop eller Mole Stop att fungera och som utnyttjade återköpsgarantin.

Det blev snart uppenbart att grunden till ett fältförsök i stor skala var lagd. Hade produktens värde understigit 200:- kronor, hade fälttestet givetvis inte haft något större värde. Många människor tycker inte det är mödan värt att returnera en pryl för några hundralappars skull.
Eftersom varuvärdet vid de flesta av våra order ligger mellan 1000:- och 2000:- kronor, är det sannolikt att i stort sett alla, som av någon anledning blir missnöjda med saneringsresultatet, väljer att utnyttja återköpsgarantin. För ingen är väl beredd att kasta bort en tusenlapp eller två...?!

Sammanfattning
AB Soveco International har marknadsfört Topo Stop & Mole Stop i snart trettio år och med återköpsgaranti. Det faktum att vi fortfarande är verksamma i saneringsbranschen, pekar på att Topo Stop och Mole Stop fungerar. I annat fall hade återköpsgarantin snart gjort oss bankrutta...!

En återköpsgaranti för produkter i prisklassen över 1000:-, speglar indirekt och med automatik deras funktionsvärde för kunden.   vsb

Hur nöjda är Topo Stop & Mole Stop kunderna?
Den 2-åriga provköpsgarantin speglar väl kundernas nöjdhetsgrad. Självfallet finns en gråzon av kunder som kanske inte är helt nöjda, men av olika skäl ändå väljer att behålla utrustningen. Detta har vi av naturliga skäl inga siffror på.

Nedanstående siffror på nöjda kunder, som väljer att inte utnyttja återköpsgarantin, har vi hämtat vi ur vår försäljningsstatistik.

Skadedjur
Nöjda kunder
Anmärkning
Möss, råttor
Fler än 99%
Gäller Topo Stop
Sork, mullvad
Fler än 99%
Gäller Mole StopCopyright © 2008 R.P. Båth
AB Soveco International står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård


Innehåll - frågor & svar tankekorn