Mole Stop 1000 P2            

Jordskruvsmodellen av Topo Stop R100, som med marknadens överlägset bästa räckvidd effektivt driver bort sork, mullvad, huggorm, m.fl., där skadedjuren går hårt åt gräsmatta, fruktträd och grönsaksland. Täcker ca 700-1200 m² yta beroende på jordmån och inställning. För huggorm är verkningsytan upp till ca 3000 .

Professionell konstruktion med patenterad skruvform och kraftig resonansmekanism för maximal verkningsradie, dräneringsspringor för kondens samt helt sköljsäker elektronik (kapslad!). P2-modellen har ny förstärkt motor, vilket garanterar problemfri drift under lång tid. Skadar ej mask och skalbaggar.

Exklusive batterier (4 st 1,5V alkaliska LR14 ger 3-10 veckors drift beroende på programval — finns på ICA, COOP, Hemköp, etc. för ca 10:-/st). Transformatordrift (V201/205) som extra tillbehör för en eller flera seriekopplade Mole Stop. Kan även kopplas ihop med ett antal seriekopplade Topo Stop. Svensk bruksanvisning medföljer. CE-märkt. 130 x 300 mm (diam x lgd), 460 g


Mole Stop Solar

Skadedjursbekämpning med solcellsdrift! Som Mole Stop 1000 men försedd med ackumulatorbatteri, vilket säkerställer driften under dygnets mörka timmar. Kan även anslutas till 9 V adapter (V201/V205). Saknar batterifack. Inklusive solcellsaggregat. Sköljsäker. Utförlig bruksanvisning medföljer. CE-märkt.
 
Stäng