Ultraljud vid sanering mot skadedjur

Råttjagare

Råttjagare - en självklarhet! Välj Råttjagare!
Kadaverlukt - å hur kul e´ det då?
Med fällor och råttgift blir du aldrig av med dina skadedjur - du kan ju inte tömma naturen.
- satsa på en råttjagare!

Råttjagare
En råttjagare är lösningen på ditt problem med skadedjur. Råttjagare är effektivt! Råttjagare är bekvämt!


Klicka på knappen nedan så får du veta mer om råttjagare. Råttjagare är miljövänliga, Råttjagare är lätta att installera. Satsa på en Råttjagare!


Till Råttjagare
Råttjagare

Copyright © 2000 R.P.G. Båth
AB Soveco International - din leverantör av råttjagare

Råttjagare

  Innehåll ultraljud mot möss