Råttfälla

Råttfälla

Råttfälla - en självklarhet! Välj Råttfälla!
Kadaverlukt - å hur kul e´ det då?
Med råttfälla och råttgift blir du aldrig av med dina skadedjur - du kan ju inte tömma naturen.
- satsa på Topo Stop® råttfälla!

Råttfälla
Topo Stop® råttfälla är lösningen på ditt problem med skadedjur. Råttfälla är effektivt! Råttfälla är bekvämt!


Klicka på knappen nedan så får du veta mer om Topo Stop® råttfälla. Topo Stop® råttfälla är miljövänlig, Topo Stop® råttfälla är lätta att installera. Satsa på Topo Stop® råttfälla!


Till Topo Stop® råttfälla
Råttfälla

Copyright © 2008 R.P. Båth
AB Soveco International - din leverantör av Topo Stop® råttfälla

Råttfälla

  Innehåll ultraljud mot möss