Sanering av fritidshus

Vid sanering av fritidshus gäller speciell strategi, vilken kan delas upp i 2 typfall.

1) Du tittar till huset 2-3 gånger per månad under lågsäsongen.
Eftersom vi människor också fungerar som "skrämmare" finns det en liten risk att skadedjuren i vår frånvaro kan försöka etablera sig i själva boningsutrymmet. I fritidshus kan det därför vara klokt att i första hand placera elektroniken i något eller båda våningsplanen.
Vid dina besök kan du lätt följa saneringsförloppet. Om det skulle visa sig att skadedjuren fortsätter att göra utfall från boplatsen på vinden eller i grunden bör komplettering av den befintliga utrustningen göras i perifera utrymmen såsom krypgrund, kallvind, etc.
Notera att ultraljudsutrustning placerad i boningsutrymmet inte självklart kan driva bort skadedjuren från krypgrund eller kallvind - ultraljudet går ej igenom väggar eller golv!

2) Du bommar igen huset efter säsongen och kommer inte tillbaka på 4-8 månader.
Här saknar du möjlighet att kontrollera saneringsförloppet. Det kan därför vara klokt att i detta fall redan från början täcka in såväl perifera utrymmen (vind & torpargrund) som själva bostadsdelen med elektroniska skrämmare (såvida inte någon bofast granne kan övervaka saneringen)

Optimalt heltäckande skydd
Ett mycket prisvärt alternativ för det igenbommade fritidshuset är att kombinera resonansljud i bottenbjälklaget med ultraljud i bostadsutrymmena (TOPO STOP® R100 plus en 3-pack TOPO STOP® E50 inomhus – art.nr V164). Oberoende av om gnagarna kommer in i huset via torpargrunden, stenfoten eller lockpanelen, så eliminerar kombinationen resonans- och ultraljud i princip risken för kvarvarande ljudskuggor du slipper oroa dig för några mössbesök när du öppnar upp stugan till våren!

 
Stäng