Till startsidan / menyn


Ljudteknik för ännu       
effektivare sanering!
        

Nya TOPO STOP® är försedda med 3-dimensionell ljudteknik kallad 3D-VOX. Detta är frukten av mer än 30 års forskning vid fabriken i Salzburg, vilket innebär optimerat ljud och obefintlig risk för tillvänjning hos skadedjuren.


Dimension 1:   Slumpmässig ljudavgivelse — förhindrar tillvänjning
TOPO STOP®s mikroprocessor genererar slumpmässiga ljudpauser (ca 1-40 sekunder), vilket förhindrar all tillvänjning hos skadedjuren. Den plötsliga ljudsignalen (1-2 sekunder lång) är för skadedjuren lika stressande varje gång. År ut och år in.....

Dimension 2:
   Optimerade frekvensintervall — maximal volymeffekt

TOPO STOP® har två stycken frekvensintervall, vilka sammanfaller med gnagarnas hörselmaxima, dvs de frekvenser djuren är känsligast för. Ett med fullt hörbart ljud (6-9 kHz), vilket ger vidare spridning och bättre inträngning i skrymslen och vrår, men till priset av att ljudet kan höras även av människor. Denna inställning lämpar sig bäst för obebodda utrymmen såsom fritidshus, lagerlokaler samt väl isolerade kallvindar och kryputrymmen. I det andra läget avger TOPO STOP® ett rent ultraljud i intervallet 25 - 30 kHz.

Dimension 3:   Blixtsnabb frekvensmodulering — smärtsam turboeffekt
Förutom tidsslumpningen genereras på samma sätt ca 3 gånger per sekund också plötsliga frekvenshopp under ljudavgivelsen. Denna frekvensmodulering som sker under loppet av mindre än en mikrosekund, får till följd att högtalaren inte riktigt hänger med i svängarna. Härvid uppstår ett svagt hörbart knäpp beroende på att högtalarmembranet fysiskt skall flytta sig från ett läge till ett annat på en extremt kort tid. Det är det svaga knäppandet som vi människor kan uppfatta när apparaten är inställd i ultraljudsläget.
Nu till finessen!   På samma sätt som högtalarelementet i TOPO STOP® inte hänger med i de snabba ljudväxlingarna, så hänger skadedjurens känsliga trumhinnor inte heller med. En stark smärtförnimmelse uppstår i gnagarnas hörselorgan.

 

 möss, möss, otäcka möss

Copyright © 2021
Soveco Nordic AB miljövänlig skadedjursbekämpning mot möss, råttor, sork, mullvad, etc


 möss, möss, otäcka möss