Till startsidan / menyn / ultraljud mot möss, mm


Resonans- och ultraljud ger ett heltäckande skydd!

Som framgår av nedanstående diagram, så ger TOPO STOP ett totalt skydd om både ultraljud och resonansljud användes. Det framgår också att ultraljudsmodellen inte bör placeras i små utrymmen som t.ex. i en garderob eller i ett vaskskåp under diskbänken. Av samma anledning får resonansljudet minskad effekt så snart luftspalten i ett bjälklag blir alltför stor.

Alltså! Med en ultraljudsapparater placerad i krypgrunden och/eller på kallvinden och med en resonansapparat monterad i trossbotten, så erhålles
ett heltäckande skydd mot gnagare.

Emellertid:
4 av 5 kunder klarar sig med en apparat för att få ett fullgott saneringsresultat. Vid normala hus gäller det således endast att välja rätt typ av apparat och placera den enligt bruksanvisningen (läs den...!!).Copyright © 2005 R.P. Båth
Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård

Innehåll - sanering fritidshus

counter customizable free hit