Saneringsstrategi med begränsningar

bad_fix

Trots ett flertal elektroniska mösskrämmare i hela boningsutrymmet, kan gnagarna fortfarande uppehålla sig i husets biutrymmen, väggar och bjälklag — ultraljudet går inte ens igenom tapeten i ett rum. Från sina skyddade positioner kan mössen sedan göra sina attacker in i boningsutrymmet när hungern blir alltför svår. Detta kan bli särskilt påtagligt under sk "mössår", då naturen formligen svämmar över av gnagare (jmf. Gus & Jack i Askungen).

Mösskrämmare placerade enbart i boningsutrymmena har på grund av fysikens lagar således inte alltid full effekt.

 

 
Stäng