Till startsidan / menyn / fri från fladdermöss!

Fladdermöss

Steg 1½

Sanering fladdermöss:

Fladdermöss, fladdermus


Vind/yttervägg:Primära ingångsutrymme och uppe- 	    Typ av fladdermöss-skrämmare

uppehållsplats för fladdermöss       	Ultraljud   Resonansljud

  

* Fladdermöss bakom takpanel, i isolerat  	 2:a val    1:a val

 yttertak eller i yttervägg* Frihängande fladdermöss på öppen kallvind 	 2:a val    1:a val    

 

Fladdermöss är fridlysta. På grund av att det enligt lag är förbjudet att döda fladdermöss, är det omöjligt att bli av med dessa skadedjur med gängse bekämpningsmetoder. Traditionella saneringsföretag, vilka har fällor och gift i sin arsenal avböjer följaktligen varje uppdrag mot dessa flygande däggdjur.

Fladdermusen är tvärt emot av vad de flesta av oss tror inte någon gnagare. Den har en alldeles egen djurgrupp och arten har funnits i mer än 50 miljoner år.
Fladdermöss kan knappast räknas som skadedjur i traditionell mening. De är enbart insektsätande (gäller såväl Sverige som hela Europa) och gör stor nytta genom att äta mycket stora mängder insekter kring det hus där de bor. En enda fladdermus kan sätta i sig motsvarande 3000-7000 myggor per natt. Det kan således vara klokt att sätta upp några fladdermöss-holkar i någon närbelägen skogsglänta dit djuren kan flytta. Eftersom fladdermöss är mycket "hembyggdstrofasta" underlättas avhysningen om en alternativ boplats i form av en eller flera fladdermössholkar erbjuds i närheten.

Hoppet att kunna avhysa inkräktarna står således till djurvänliga metoder, vilket innebär manuell nätning eller nyttjande av för ett för fladdermöss störande ljud.
Eventuella åtgärder mot fladdermöss (av något som helst slag) under yngelperioden får ENDAST vidtas före 1 juni eller efter 15 augusti. Under sommaren har de nyfödda ungarna ingen möjlighet att ta sig ut på egen hand. Varje fladdermushona får en, ibland två, ungar per sommar - inte fler. Vidtas åtgärder mot de vuxna djuren sommartid - vilket alltså är olagligt – svälter ungarna ihjäl inne i huset. Detta orsakar då dessutom i sin tur ett högst avsevärt luktproblem, som sedan kan vara mycket svårt att lösa.

Drygt tio års praktisk avhysning av fladdermöss med TOPO STOP® ultra- och/eller resonansljud har visat sig ge mycket goda resultat.
Med tanke på den bekvämlighet störande ljud erbjuder i jämförelse med tätning av huset, borde valet vara ganska lätt för dig som vill avhysa din fladdermusfamilj.


Fortsätt till Steg 2


(även om steg 2 handlar om att välja typ av grund på huset, vilket oftast saknar betydelse när det gäller fladdermöss, utnyttjar vi ändå saneringsguidens mall)


Fladdermusens år

(typexempel dvärgfladdermöss)

På grund av brist på insekter vintertid tillbringar våra fladdermöss denna tid i dvala. Detta tillstånd kännetecknas av att kroppens alla funktioner sätts på sparlåga för att spara energi. Fladdermössen skall nämligen klara vintern på de fettreserver de lagrat under hösten. Dvalans längd varierar hos olika arter, från cirka 8 månader hos nordisk faddermus (Norrland) till knappt 4 månader hos gråskimlig fladdermus (södra Sverige). Vintertillhållet är ett frost- och störningsfritt utrymme.

Efter uppvaknandet i slutet av mars eller början av april sker ägglossningen. Härvid befruktas äggen av den sperma som honan lagrat sedan höstens parning. Hannarna och honorna samlas nu inom ett gemensamt område, vanligen hannarnas sommartillhåll. Dagtillhållen är ihåliga träd eller vindsutrymmen i hus. Den långa vinterdvalan har tagit hårt på fettreserverna, varför faddermössen nu är i stort behov av mat. Detta gäller särskilt de dräktiga honorna.

I slutet av maj lämnar honorna området för att söka upp en gemensam yngelplats. En koloni av ynglande honor kan omfatta flera hundra individer. Hannarna tillåts inte att besöka yngelkolonin. De sprider sig i stället inom området och börjar hävda revir, vilket innebär att de inte tillåter att andra hannar kommer i närheten av den egna överdagningsplatsen (den plats där fladdermössen tlllbringar dagen).

Vid midsommartid föds ungarna, oftast bara en per hona. Honorna ger sina snabbt växande ungar di. Redan efter tre veckor är ungarna flygfärdiga. Kort därefter lämnar honan sin unge för att söka upp en hanne för parning. Under parningstiden i augusti och september håller hannarna harem. Omsättningen av honor i haremet är stor. Parade honor lämnar haremet för att ge plats för nya. I slutet av parningsperioden ansluter sig årets kull av unga honor, som också blir parade. Sperman lagras hos honorna för att finnas till hands vid ägglossningen strax efter vinterdvalans slut.

Efter parningen förbereder fladdermössen sig på den långa vinterdvalan genom att lägga på sig ett kraftigt lager av underhudsfett. Hannarna och honorna övervintrar på gemensamma platser.

För ytterligare upplysningar går det bra att kontakta Naturvårdsverket på telefon 08-698 10 00 och be om ett exemplar av faktablad om fladdermöss: "Fladdermöss som gäster i våra hus". Även Naturhistoriska riksmuseet kan lämna nyttig information om fladdermöss.Copyright © 2021
Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård mot möss, råttor, fladdermöss, mm


Innehåll - sanering fladdermöss