MOLE STOP™ — isättning av batteri
För att garantera god kontakt i batterifacket under drift har kontaktblecken i MOLE STOP™ större klämkraft än i andra elektroniska batteridrivna apparater. Detta innebär att man vid ur- och isättning av batterier bör vara extra försiktig, så att man inte bockar till blecken, vilket kan ge driftsstörningar (glappkontakt).

Vid i- och urtagning är det därför viktigt att batteriet hålls så parallellt som möjligt i förhållande till batterifackets botten. Av ovanstående bilder framgår hur man skall förfara vid isättning av batterierna.

Använd endast LR14 Alkaline batterier! Andra typer inklusive uppladdningsbara har för liten kapacitet. Dessutom är de ofta något kortare, vilket kan orsaka driftsstopp på grund av plötslig glappkontakt. Undvik även batterier med korta polshorn (+), vilket kan innebära att hornet inte får kontakt med batterifackets +-polskontakt.

 
Stäng