Tillåt oss citera det gamla kinesiska ordstävet:


Billiga saker är inte bra,
bra saker är inte billiga....!
Känns det ändå för dyrt?

Låt ditt försäkringsbolag betala saneringsutrustningen!

 

 

 
Stäng