Täta lockpanelens luftspalt nertill
med t.ex. ett galvat dragband.Dragbandet (20 x 0,7 mm - ESSVE art.nr
396660730) finns i rullar om 25 m
och kan köpas i de flesta järnaffärer.
Finns det inte på lager tar
butikerna gärna hem bandet åt dig.
Rörgenomföringar för värmeelement
tätats elegant med rörrosetter
— finns i järnhandeln.

 
Stäng