Dimensionering av saneringsutrustning

För att ett bra saneringsresultat skall erhållas i ett hus, så krävs normalt endast en apparat för varje huvudingångsväg som skadedjuren har (kallvind, krypgrund, etc.). Detta gäller i 7 fall av 8 enligt tillgänglig statistik.
Notera att gnagarna normalt själva försöker begränsa antalet ingångsvägar, för att på så sätt lättare kunna försvara reviret mot konkurrerande artfränder.

Skulle skadedjursproblemet efter 2-3 månaders sanering finnas kvar, om än i mindre omfattning, behövs kompletterande apparater (TOPO STOP® E250 och TOPO STOP® R100) för att täcka in kvarstående ljudskuggor.

 

 
Stäng