Sanering med elektroniska skrämmare har aldrig omedelbar effekt

För en riktigt placerad och dimensionerad utrustning kan det dröja några dagar, veckor, ja ibland upp till flera månader innan skadedjuren ger upp, beroende på hur starkt reviret är som de besitter. Faktorer som spelar in är;
a) hur länge har skadedjuren kunnat rota sig på platsen,
b) tillgången på alternativa boplatser i grannskapet,
c) hur stark är skadedjursstammen i förhållande till artfränder man skall konkurrera med.

Även om en sanering i normalfallet brukar ta några veckor, så finns det fall rapporterade, där det har tagit över ett helt år, innan vår kunds skadedjur till slut har givit sig av.

 

 
Stäng