Till startsidan / menyn

1) Sanering med ultraljud - FAQ

Allmänna frågor och svar om ultraljud och sanering.

Här finner du de vanligaste frågorna om sanering med ultraljud. Av utrymmesskäl är svaren nedan oftast korta, men angiven länk leder till sajt, där ett mer fullödigt svar om ultraljud- respektive resonansljuds-sanering lämnas.
Skulle du inte hitta svaret på din fråga, tveka inte att kontakta oss

Till huvudmenyn FAQ om ultraljudssanering

1. Fungerar verkligen elektronisk skadedjurssanering med ultraljud?
2. Men jag har hört med mitt saneringsföretag och de säger att skrämmare med ultraljud inte fungerar?
3. Om nu sanering med ultraljud är så bra, varför har de stora saneringsföretagen inte anammat tekniken?
4.
Kan ultraljud vara skadligt för människor och husdjur?
5. Jag har hund och katt. Störs inte de av ultraljud?

6.
Störs radio, TV eller larm av ultraljud?
7.
Skyddar ultraljud hela huset om jag sätter in apparaten i t.ex. köket?
8.
Vad är resonansljud?
9.
När skall man använda ultraljud respektive resonansljud?
10.
Har hört att vissa lågfrekventa ljud kan vara skadliga. Vad gäller?

11.
Om ljudet från en resonansapparat är fullt hörbart för människor, stör inte det?

12.
Vad är elektropuls?

13.
Vad gör TOPO STOPs ultraljud unikt?

14.
Kan ultraljud skrämma bort insekter?
15.
Vad menas med "kompletterande ljudbild"?
16.
Hur förhindra tillvänjning av ultraljud hos skadedjuren?
17.
Varför kan jag uppfatta ett svagt knäppande ljud från TOPO STOPs modeller med ultraljud?
18.
Vad är vitsen med alternativet som ger en kraftig hörbar signal från TOPO STOP E250 med valbar ltraljudsfrekvens?
19.
Hur länge har TOPO STOP och MOLE STOP sålts i Skandinavien?
20.
Varför finns TOPO STOP och MOLE STOP inte i detaljhandeln?
21.
Finns det garantier för att jag skall bli av med mina skadedjur med era produkter?
22.
Kan jag avbetala min saneringsutrustning?
23.
"Blåser" inte ultraljudet bort skadedjuren?
24.
Kan jag driva TOPO STOP och MOLE STOP med samma transformator?
25.
Har TOPO STOP sk 'rundstrålande' ultraljud?

26. Finns det objektiv jämförelse mellan fällor/gift och elektronisk sanering?

Top FAQ


Fungerar verkligen sanering med ultraljud?

Javisst gör de det och av följande skäl:
1) Det finns flera internationella oberoende tester som entydigt påvisar effektiviteten hos modern elektronik med ultraljud.
2) TOPO STOP och MOLE STOP har sålts i Sverige sedan 1986. Skulle inte tekniken fungera som utlovats, skulle returer på kort tid göra leverantören bankrutt!

Top FAQ om ultraljudssanering


Men jag har hört med mitt saneringsföretag och de säger att mösskrämmare med ultraljud inte fungerar?

Man måste inse att våra ledande saneringsföretag är leverantörer av råttgift och inte några experter på elektronisk sanering! Anticimex t.ex.,som många faktiskt tror är en myndighet med allas bästa för ögonen, är ett i högsta grad kommersiellt företag och ingår i den multinationella koncernen anställda i över 30 länder.

Även Danska Statens Skadedjurslaboratorium (DSS), som Anticimex ofta refererar till, är långt ifrån någon neutral part. Laboratoriet har en intressegemenskap med råttgiftsindustrin och Anticimex, där en part tillverkar, en part testar och en part levererar råttgiftet. DSS inkomster från testning av råttgift utgör nära hälften av deras externa intäkter, något som man i framtiden självfallet ogärna vill mista.
Man kan för övrigt ifrågasätta ifall Danska Statens Skadedyrslaboratorium besitter någon kunskap om den senaste tekniken inom elektronisk skadedjurssanering. Man har inte testat någon utrustning sedan 1994!
Eller för att citera professor Bo Lindström vid KTH:
"De åberopade forskningsrönen rörande ultraljudsapparater vid DSS är ej vetenskapligt belagda och såpass ålderstigna, att de inte kan tillmätas något värde när det gäller dagens elektronik"

Top FAQ om ultraljudssanering


Om nu sanering med ultraljud är så bra, varför har de stora saneringsföretagen inte anammat tekniken?
Det är pengar som styr alla branscher. Varje gång ett saneringsföretag rycker ut till ett hus, skickar de en räkning till försäkringsbolaget på uppåt 1.000:- eller mer. Försäkringsbolagen i sin tur slår ut den årliga saneringskostnaden på hela villakollektivet, som alltså solidariskt får bära en 10-årskostnad på kanske 10.000:- för ett vanligt hus med mössbesök varje höst.
Skulle man istället installera ultraljudsapparater i det aktuella huset, blir det en investering på 1.000 - 2.000:-, men sedan blir det inga fler debiteringsmöjligheter under de följande nio åren.
Detta är en dålig affär för såväl sanerare som försäkringsbolag och därför förnekar man att ultraljudsapparater skulle ha avsedd effekt.

Top FAQ om ultraljudssaneringKan ultraljud vara skadligt för människor och husdjur?
Nej, absolut inte och av följande skäl:
Vid normal installation utsätts människor och husdjur inte alls för något ultraljud! Eftersom installationen av ultraljudsapparater i de flesta fall sker i husets avskilda biutrymmen (kallvind/krypgrund) enligt våra anvisningar, stannar ljudet också där enligt fysikens lagar.

I de fall en TOPO STOP, tvärt emot våra förstahands rekommendationer, installeras i ett boningsutrymme
(läs om förutsättningarna för bästa saneringsresultat), så utgör den endast en av många ultraljudskällor. Lysrör, TV, radio, kylskåp, etc. avger alla mer eller mindre kraftiga och kontinuerliga överljudstoner.


Ultraljud har en helt försumbar fysiologisk inverkan på människor och husdjur vid jämförelse med husets standardinstallationer. Inte minst beroende på den mycket korta exponeringstiden mellan signalerna.
Inte heller ljudtrycket Ultraljudsapparater alstrar (ca 100 dB i rent ultraljudsläge) utgör någon fara. Arbetsmiljöverket normer AFS 2005:16, §3 (pdf-fil sidan 8) tillåter ända upp till 135 dB impulstoppvärde för impulsljud av den typ ultraljudsapparater avger.

Även Arbetarskyddsstyrelsen skrift, "Risker vid exponering för ultraljud" från 1977 (ISSN 0347 2248) utesluter att det ultraljud, som t.ex. elektroniska mösskrämmare avger, skulle kunna vara skadligt.

Top FAQ om ultraljudssanering


Jag har hund och katt. Störs inte de av ultraljud?

Normalt sett inte alls och definitivt inte i det fall utrustningen placeras på kallvinden eller i krypgrunden ( ultraljud går INTE igenom väggar och bjälklag), vilket i nio fall av tio är den strategiskt riktiga installationsplatsen för effektiv sanering.

Top FAQ om ultraljudssanering


Störs radio, TV eller larm av sanering med ultraljud?

Nej! Utrustningen är helt avstörd och varken elektroniken eller dess ultraljud påverkar andra elektroniska installationer.

Top FAQ om ultraljudssanering


Skyddar ultraljud hela huset om jag sätter in apparaten i t.ex. köket?

Vid sanering med små begränsade skadedjursproblem i mindre hus går det ibland bra att angripa "själva symtomen" med en eller flera ultraljudsenheter. Vid en dylik "budgetinstallation" måste man vara medveten om de begränsningar ultraljud har (går ej igenom ens den tunnaste vägg!). Gnagarna kan från sin skyddade plats i väggen eller trossbotten tvingas att göra visiter i bostaden om kampen för överlevnad så kräver (överlevnadsinstinkten trotsar allt!).
Svaret på frågan blir därför: I princip nej!
För optimal sanering är det önskvärt att försöka placera utrustningen i de utrymmen som gnagarna nyttjar som sin "farstu", t.ex. krypgrunden och/eller kallvinden och där stoppa gnagarna med ultraljud.

Top FAQ om ultraljudssanering


Vad är resonansljud?

Till skillnad från ultraljud som har mycket hög frekvens, så ligger resonansljudet lågt på frekvensskalan. Vidare förklaringen får du här >>. Används med fördel vid sanering där ultraljud inte kommer åt skadedjuren, t.ex. trossbotten direkt på betongplatta.

Top FAQ om ultraljudssanering


När skall man använda ultraljud respektive resonansljud?

Ultraljud används i öppna utrymmen som lokaler, vindar, källare och krypgrundar eller i trädg�rden mot vilt alternativt på gårdar och kallager mot duvor och andra fåglar.
Resonansljud används vid sanering i första hand som komplement till ultraljud, eftersom det senare inte kan tränga in i väggar och trossbottnar.
En specificerad rekommendation för olika skadedjursfall finner du här >>.

Top FAQ om ultraljudssanering


Har hört att vissa lågfrekventa ljud kan vara skadliga. Vad gäller?

Det gäller enbart för så kallade subsoniska ljud med mycket låga ohörbara frekvenser, vilka enligt vetenskapliga rapporter kan orsaka depressioner. Frekvenserna resonansljudsapparat genererar ligger betydligt högre och är fullt hörbara (brummar till ungefär som ett gammalt kylskåp).

Top FAQ om ultraljudssanering


Om ljudet från en resonansapparat är fullt hörbart för människor, stör inte det?

Inte om apparaten är monterad i ett säsongsstängt fritidshus. I ett bebott hus blir svaret både ja och nej beroende på individen. De flesta människor glömmer redan efter någon dag att det brummar till då och då.
Skulle vid sanering emellertid ljudet upplevas som störande kan man under utdrivningsfasen t.ex. använda öronproppar under natten. När väl skadedjuren har gett upp reviret i huset räcker det att koppla resonansapparaten till en timer, så att den är igång åtminstone när människorna som bebor huset är hemifrån.

Top FAQ om ultraljudssanering


Vad är elektropuls?

En vidare förklaring får du här >>.

Top FAQ om ultraljudssanering


Vad gör ultraljudet från TOPO STOP E250 unikt?

Vad som skiljer TOPO STOPE250 från andra mösskrämmare kan du läsa om här >>.

Top FAQ om ultraljudssanering


Är ultraljudsapparater med ultraljud rundstrålande?

Nej! Högtalaren avger sin signal i en cirka 90 graders ljudkon. I praktiken blir ultraljud rundstrålande vid sanering eftersom dess ultraljud studsar tillbaka mot alla hårda ytor likt ljus i en spegel. Ultraljud fyller således fullständigt ut det utrymme i vilket apparaten är placerad.

Top FAQ om ultraljudssanering


Kan ultraljud skrämma bort insekter?

De frekvenser TOPO STOPs ultraljud har är speciellt avpassade för att vid sanering ge maximal störning för däggdjur. Emellertid har dessa ljudvågor ofta även en positiv effekt mot diverse insekter. Vi har under åren fått många rapporter från kunder, som har berättat att inte bara mössen har skrämts på flykten utan även getingar, flugor, etc. har försvunnit från kallvinden. Det finns även speciella ultraljudskrämmor som har en anpassad frekvens mot insekter.
Med tanke på att insekter och deras ägg/larver utgör basföda för möss, så måste deras försvinnande ha ytterligare en positiv effekt i kampen mot gnagarna.


Top FAQ om ultraljudssanering


Vad menas med "kompletterande ljudbild"?

I princip att slumpmässigt ultraljud från två eller flera ultraljudsenheter samverkar vid sanering.

Top FAQ om ultraljudssanering


Hur förhindras att skadedjur vänjer sig vid ultraljud?

Genom slumpat ultraljud.

Top FAQ om ultraljudssanering


Varför kan jag vid sanering med TOPO STOP uppfatta ett svagt knäppande ljud trots att jag inte skall kunna uppfatta ultraljud?

Av följande anledning.

Top FAQ om ultraljudssanering


Vad är vitsen med en alternativ kraftig hörbar signal från TOPO STOP modeller med ultraljud?

Man erhåller ett något högre ljudtryck och därmed bättre ljudspridning

Top FAQ om ultraljudssanering


Hur länge har ni sålt TOPO STOP och MOLE STOP i Skandinavien?

Sedan 1986.

Top FAQ om ultraljudssanering


Varför finns inte era produkter i detaljhandeln?

Tekniken med elektronisk sanering med framförallt ultraljud har 35 år på nacken. Vi letar konstant efter senaste tekniken och modeller, därför ligger vi många gånger flera steg före butikerna. Dessutom arbetar vi och rekommenrdera därför det bästa på marknaden, inte det billigaste vilket tenderar att ligga i butikerna!

Top FAQ om ultraljudssanering


Finns det garantier för att jag skall bli av med mina skadedjur med era produkter?

Vi kan i princip garantera att ditt hus blir fritt från skadedjur, om vi får fria händer, dvs om vi får installera nödigt antal skadedjursskrämmare. Det skulle kunna innebära att ifall ditt hus är stort, gammalt och har massor av prång där mössen sedan länge har huserat, så kan det i extremfall behövas kanske tre, fyra, ja kanske fem apparater för att täcka in alla skadedjursvägar.
Enligt tillgänglig statistik klarar sig emellertid fyra av fem hus med endast ett fåtal ultraljudsenheter!


Top FAQ om ultraljudssanering


Kan jag avbetala min saneringsutrustning?

Ja, välj bara Svea Checkout och "betala med faktura".

Top FAQ om ultraljudssanering


"Blåser" inte ultraljud bort skadedjuren?

Nej, till det räcker inte ljudtrycket. För att få "blåsa-bort-effekt" skulle nuvarande ca 107 dB ultraljud, som exwmpelvis TOPO STOP E250 maximalt avger, behöva höjas till 140-150 dB och ett sådant högt ultraljudtryck är direkt livsfarligt för alla levande varelser.

Top FAQ om ultraljudssanering


Kan jag driva TOPO STOP och MOLE STOP med samma transformator?

Javisst går det! För att undvika dubbla ledningar till MOLE STOPen i trädgården kan det dock vara klokt att placera denna som sista enhet i seriekopplingen. enligt bild.


Top FAQ om ultraljudssanering


Hur skall jag objektivt kunna jämföra traditionell skadedjurssanering (fällor & gift) med elektronisk sanering?

Läs artikeln i tidningen Villafamiljen som på ett överskådligt sätt jämför metoderna vid sanering — ultraljud/resonansljud vs fällor och gift.


Copyright © 2021
Soveco Nordic AB


Innehåll - sanering ultraljud