Till startsidan / menyn

möss, möss, otäcka möss

Sanering möss - FAQ

Vanliga frågor om möss- och skadedjurssanering.

Effektiv mössanering Här finner du de vanligaste frågorna om möss-sanering. Av utrymmesskäl är svaren nedan oftast korta, men angiven länk leder till sajt, där ett mer fullödigt svar om sanering mot möss lämnas.

1. Jag har inga problem med möss idag! Varför skall jag då köpa TOPO STOP®?
2. Har det betydelse när på året jag installerar TOPO STOP® mot möss i mitt hus?

3. Jag vet inte var mina möss kommer in i huset. Var skall jag placera min TOPO STOP®?

4. Om jag sätter min TOPO STOP® i torpargrunden, låser jag då inte in möss som redan finns i huset?

5. Jag har möss under diskbänken! Kan jag placera en TOPO STOP® där?

6. Jag har fladder-möss på vinden. Skall jag använda ultraljud eller resonansljud mot dem?

7. Hur skall jag bäst placera TOPO STOP® i mitt fritidshus mot möss?

8. Klarar jag mig med en TOPO STOP® eller behöver jag flera apparater mot mina möss?

9. Min krypgrund består av fyra separata utrymmen. Behövs det flera apparater för att stoppa alla möss?

10. Hur skall jag kunna stoppa möss med TOPO STOP® i min krypgrund eller på kattvinden? Det går inte att komma in där.

11. Hur skall jag kunna placera en TOPO STOP® på vinden? Jag har platt tak och kan inte komma in där.

12. Jag undrar om TOPO STOP® R100 är en komplettering eller om den går att använda separat mot möss?

13. Jag har strömmen avstängd i fritidshuset under vintern. Hur löser jag då strömförsörjningen?

14. Jag har möss i mitt fritidshus men ingen ström. Vilka typer av batteri kan jag använda till TOPO STOP®?

15. Kan TOPO STOP® skrämma bort kattor i car-porten?

16. Jag har möss i min fritidsstuga men har bara stödvärme på. Kan jag använda okapslad saneringsutrustning?

17. Varför välja TOPO STOP® för 1400:- när jag kan köpa andra möss-skrämmare för under 500:-?

18. Min TOPO STOP® på vinden har tjutit i mer än 24 timmar nu. Varför försvinner inte mina möss?

19. Har kört min TOPO STOP® i flera månader nu men mina möss finns fortfarande kvar. Vad göra?

20. Varför har jag fått ännu fler möss på vinden sedan jag installerade TOPO STOP®?

21. Mina möss är inte alls rädda för TOPO STOP®. Vad är fel?

22. Jag har 40 cm tjock lösull på vinden. Tränger ultraljudet verkligen ner till möss i vindsbjälklaget?

23. Varför fångar jag fortfarande möss efter mer än sex månader med TOPO STOP®?

24. Hur skall jag objektivt kunna jämföra traditionell sanering (fällor & gift) med elektronisk sanering?

 

Top


Jag har inga problem med möss idag! Varför skall jag då köpa TOPO STOP®?

Läs här >> så förstår du varför förebyggande skadedjursskydd med elektronisk saneringsutrustning är att föredra framför traditionell nätning och tätning >> av huset, speciellt mot möss. Helt kort kan man likna ljudmattan som TOPO STOP® skapar vid ett "osynligt och oförstörbart nät", som effektivt fyller ut alla springor i huset.


Har det betydelse när på året jag installerar TOPO STOP® i mitt hus?

Eftersom möss och andra gnagare uppfattar TOPO STOP® som ett levande väsen som konkurrerar om reviret i huset, så har det visat sig fördelaktigt, men absolut inget krav, att sätta in saneringen så tidigt som möjligt innan höstkylan sätter in. Dina möss har då en bättre chans att under den varma årstiden skaffa sig ett nytt boende inför den kommande vintern. Saneringen går därför generellt sett något snabbare!


Jag vet inte var mina möss / råttor kommer in i huset. Var skall jag då placera min TOPO STOP®?

Vi föreslår att du följer vår interaktiva saneringsguide >>.

Top


Om jag sätter min TOPO STOP® i torpargrunden, låser jag då inte in möss som redan finns i huset?

Nej! TOPO STOP® upprättar ingen "ogenomtränglig stålvägg" utan skapar en mycket otrivsam miljö för skadedjuren. Eftersom möss i princip måste ut för att dricka varje dag (slicka i sig lite dagg eller snö), blir passagen förbi din TOPO STOP® i längden omöjlig att stå ut med.


Jag har möss under diskbänken! Kan jag placera en TOPO STOP® där?

Ja, det går i princip, men i ett strategisk perspektiv så finns det oftast klart bättre placeringar >>.


Jag har fladdermöss på vinden. Skall jag använda ultraljud eller resonansljud mot dem?

Det beror på >> var dina flygande möss tar sig in i huset och var de uppehåller sig.

Top


Hur skall jag bäst placera TOPO STOP® i mitt fritidshus mot möss?

Det beror på hur tillsynen av huset under lågsäsongen sker. Läs här >>.


Klarar jag mig med en TOPO STOP® eller behöver jag flera apparater mot mina möss?

Normalt så räcker det med en enhet för att uppnå ett tillfredsställande saneringsresultat, men för att utveckla resonemanget något föreslår vi att du läser här >>.


Min krypgrund består av fyra separata utrymmen. För att hålla möss borta, behöver jag då en apparat för varje?

Med största sannolikhet klarar du dig med två stycken enheter (TOPO STOP® E500) eftersom det nästan alltid finns öppningar mellan facken som du kan utnyttja vid installationen.
Hur du får en apparat att på bästa sätt täcka in två utrymmen kan du läsa här >>.

Top


Hur skall jag kunna placera en TOPO STOP® mot möss i krypgrunden eller på kattvinden? Det går inte att komma in där.

Saknar huset ventiler i grundmuren, genom vilka man kan föra in apparaten, rekommenderar vi att en inspektionslucka tas upp i trossbotten. Det går alltid att finna en undanskymd plats, t.ex. under en säng eller skåp där en lucka inte stör. För övrigt ger en lucka möjlighet till årlig inspektion av torpargrunden och dess ventilation.

På samma sätt löser man problemet med en oåtkomlig kattvind (sidovind) i ett 1½-planshus.
Låt inte avsaknaden av inspektionsluckor till sidovindarna avskräcka dig. Det är lätt att ta upp ett lagom stort hål i en stödbensvägg och därigenom placera ut TOPO STOP® på den sk kattvinden. Gör man luckan bakom en byrå, fåtölj eller annat skrymmande möblemang, så märker man inte ens luckan.
Ett alternativ är att köpa en 15 x 15 cm ventil med insektsnät i järnaffären. Därefter tar man upp ett hål utifån i gavelspetsen precis för sidovinden - hänger in TOPO STOP®en på en spik och pluggar igen hålet med den inköpta ventilen. Ökar dessutom sidovindens ventilation, vilket är bra.
Samma ventil kan fö användas vid genomföring i golvbjälklaget via botten i en vanlig garderob. I en 60 x 60 garderob, såga ett 50 x 50 hål. Golvet under är nu åtkomligt. Lokalisera golvbjälkarna — knacka med handtaget till en skruvmejsel och notera var golvet låter stumt, där sitter bjälkarna. Såga sedan hålet mellan två lokaliserade bjälkar, häng up TOPO STOP® enheten (E250) på en krok i torpargrundstaket och anslut den till batterieliminatorn. Hålet i garderobsgolvet döljs sedan enkelt med ett hyllplan, som man lägger i botten av garderoben. Klart!

Vi citerar det gamla talesättet: Det finns inga hinder, bara möjligheter...!

Top


Hur skall jag kunna placera en TOPO STOP® mot möss på vinden? Jag har platt tak och kan inte komma in där.

Ett pulpettak lutar alltid något för vattenavrinningens skull och på den högre sidan finns oftast ventiler infällda i väggen omedelbart under takfoten. Genom en sådan ventil går det bra att få in TOPO STOP®en på vinden.
Skulle ventiler saknas, rekommenderar vi att en eller flera monteras. På köpet kommer vindens ventilation att förbättras högst avsevärt.


Jag undrar om TOPO STOP® R100 är en komplettering eller om den går att använda separat mot möss?

Jodå! TOPO STOP® R100 går alldeles utmärkt att använda separat, men eftersom även vi människor hör detta ljud (brummar till då och då, ungefär som ett gammalt kylskåp) brukar vi av bekvämlighetsskäl rekommendera denna modell först i andra hand och då gärna ihop med en eller två TOPO STOP® E50 inomhus. Det händer nämligen att när möss i sitt uppstressade tillstånd pga resonansljudet tvingas bort från väggar och trossbotten, då kan de i enstaka fall förirra sig fel väg. Då behövs ultraljudet för att dirigera dem i rätt riktning, dvs ut ur huset.

Människors uppfattning om hur störande resonansljudet från TOPO STOP® R100 varierar mycket. En del har glömt brummandet efter en dag eller två. Andra tycker det är jobbigt och tar till öronproppar på natten. En vanlig kommentar från de som upplever ljudet som störande är: Av två onda ting väljer jag det minst onda........ Jag vill ju bli av med mina möss!

Med tanke på att det efter utdrivningsfasen (ca tre-fyra veckor) normalt går bra att koppla resonansutrustningen till en timer kan det kanske vara värt att ha lite oljud i huset några veckor. Det viktiga för att upprätthålla skrämseleffekten när dina möss väl har drivits ut, är att utrustningen alltid får vara igång när ingen är hemma. Har man inbrottslarm i huset kan det t.ex. vara praktiskt att koppla ihop resonansutrustningen med det.


Jag har strömmen avstängd i fritidshuset under vintern. Hur löser jag då strömförsörjningen?
Man kan tänka sig batteridrift (6-12 V) men då krävs regelbunden tillsyn av huset under vintern. Bättre är då att låta en elektriker placera ett eluttag omedelbart intill el-centralen, som ger ström även om el-centralen är i frånläge. Alternativt kopplar man uttaget till en egen proppkrets, samtidigt som man skruvar ut övriga proppar.

Top


Jag har möss i mitt fritidshus men ingen ström. Vilka typer av batteri kan jag använda till TOPO STOP®?

Den medföljande transformatorn till TOPO STOP® E250 & R100 lämnar 9 volts likspänning och apparaterna är konstruerade för att klara 6-12V.
Det går således alldeles utmärkt att koppla apparaterna till ett 12 volts solpanelssytem eller till ett bilbatteri >>. Med tanke på att varje möss-skrämmare endast drar några få watt, så räcker ett bilbatteri normalt i åtskilliga månader innan det behöver laddas upp. Det går självfallet bra att även använda mindre batterier, men då får du byta dem lite oftare, såvida du inte kontinuerligt stödladdar batteriet med en solcellspanel - finns i biltillbehörsaffärer.


Jag har katter i car-porten som smutsar ner och skrapar bilen. Kan TOPO STOP® skrämma bort dem?

När det gäller katter i car-portar så har vi under åren haft många kunder med kattproblem. För det flesta har det fungerat bra, men tyvärr har katterna i vissa fall inte skrämts bort (bra med återköpsgaranti!). Så, pröva får du se! Vi har speciellt goda erfarenheter av dubbelverkande (kompletterande ljud) enheter som t.ex. TOPO STOP® E500. Slumpmässigheten gör att djuren inte vet vilken apparat som skall "skälla" på dem nästa gång, vilket således är extra effektfullt.
Om inte grannsämjan riskeras kan man även koppla den ena enheten till en rörelsedetektor (inställd på minimal tid!) , vilket med apparaten inställd i det kraftfullaste läget (6-9 kHz - fullt hörbart - 107 dB) ger ytterligare chockverkan på katterna.

Top


Jag har möss i min fritidsstuga men har bara stödvärme på. Kan jag använda okapslad saneringsutrustning?
När det gäller TOPO STOP® "E50", som tidigare var avsedd enbart för torra varma utrymmen gick det att lösa även om temperaturen inomhus kröp neråt nollstrecket. Man kunde t.ex. placera en TS E50 omedelbart över ett element som är på. Då fick apparaten tillräckligt med värme för att högtalaren inte skulle bli "seg" och hänga sig. På senare modeller av Electro-Cat, TOPO STOP® E50 har emellertid denna svaghet byggts bort och apparaten fungerar klanderfritt även i ett utkylt hus.


Varför skall jag köpa en TOPO STOP® för 1400:- när jag kan få tag i en möss-skrämmare för under 500:-?

För det första! Längden på den återköpsgarantitid som en leverantör lämnar på sin möss-skrämmare avslöjar obönhörligen vad utrustningen går för. Eftersom lågpris-apparater vanligtvis har en mycket enkel konstruktion, finns risk för tillvänjning hos möss och då blir inte saneringsresultatet bra. För att se om utrustningen verkligen fungerar långsiktigt, räcker det således inte med 6-8 veckors returrätt.
För det andra! Till skillnad från fjärran östern tillverkade möss-skrämmare är TOPO STOP® E250 och E500 professionell utrustning >>, bl.a. försedda med väderbeständiga högtalarelement, som tål många års rå utomhusluft i krypgrunden eller på kallvinden. Traditionella papphögtalare tappar så småningom "rösten" i utomhusmiljö, då fukten har löst upp högtalarens pappkon!
För det tredje! De ingående komponenterna i en TOPO STOP® kostar självfallet inte många hundralappar. Det är kunskapen om hur man skall sätta ihop komponenterna för att få bästa saneringseffekt, som kostar!
Windhager har i sitt möss-laboratorium i mer än trettio års tid utvecklat sina skadedjursskrämmare till näst intill perfektion, ett "know-how" som du inte får med i en apparat från fjärran östern!

I detta sammanhang vill vi till sist berätta en lika sedelärande som relevant historia från Café de Paris hösten 1946:

Vad är värdet på en skiss av Picasso?

Picasso som var en celebritet sedan långt före kriget var åter i Paris och åt lunch med några vänner i hjärtat av staden. Konstnären fick plötsligt en idé och skissade på några minuter upp embryot till en tavla direkt på bordsduken.
En semestrande amerikanska vid bordet intill blev så betagen av vad hon såg, att hon lutade sig över mot Picasso och frågade:
- Oh, en sån vacker tavla. Vad skall ni ha för den?
- Ge mig 5000 dollar så är duken er, replikerade konstnären.
- Femtusen! Det var det oförskämdaste. Det tog er ju bara fem minuter att göra den.
- Nej min kära dam. Det tog 40 år.....!

Top


Min TOPO STOP® på vinden har tjutit i mer än 24 timmar nu. Varför försvinner inte mina möss?

Elektronisk skadedjurssanering sker mycket sällan momentant. En utförligare förklaring lämnas här >>


Jag har haft igång min TOPO STOP® i flera månader nu men det finns fortfarande möss kvar. Vad Göra?

Läs rekommendationen vid kvarstående saneringsproblem >>.


Varför har jag fått ännu fler möss på vinden sedan jag installerade TOPO STOP®?

Du har med största säkerhet inte fått fler möss! Förklaringen är en annan >>, nämligen att på grund av den otrivsel som TOPO STOP® skapar, så blir dina möss i sin stress mer aktiva, vilket du felaktigt uppfattar som fler individer. Dock kan ett sk möss-år självfallet skapa större trafik än tidigare.

Top


Mina möss är inte alls rädda för min TOPO STOP®. Vad är fel?

Du missbedömer >> troligtvis situationen! I sin kamp om reviret försöker dina möss att gaska upp sig och visa sig orädda gentemot "inkräktaren".


Jag har 40 cm tjock lösull på vinden. Tränger ultraljudet verkligen ner till möss i vindsbjälklaget?

Ja, men ljudet är troligtvis kraftigt reducerat. Det innebär emellertid normalt inte någon reducering av TOPO STOP®s effekt på mössen. Antagligen inser dina möss att på samma sätt som de kan tränga ner djupt under isoleringen, så kan även fienden (TOPO STOP®) göra det. Endast i undantagsfall behövs komplettering med resonansljud i bjälklaget tillgripas, för att ett tillfredsställande saneringsresultat skall uppnås.


Jag har kontrollerat effektiviteten hos min TOPO STOP® med fällor. Varför fångar jag fortfarande möss efter mer än sex månader?

Det har sin förklaring >>. Helt kort så är troligtvis de möss du fortfarande fångar spanar-möss, vilka lockats till huset av det läckra betet i fällan.

Top


Hur skall jag objektivt kunna jämföra traditionell sanering (fällor & gift) med elektronisk sanering?

Läs artikel >> i tidningen Villafamiljen som på ett överskådligt sätt (i tabellform) jämför de olika saneringsmetoderna.Copyright © 2021
Soveco Nordic AB står för miljövänlig sanering mot möss, råttor, fladdermöss, mm


Innehåll - sanering möss faq