Till startsidan / menyn

möss, möss, otäcka möss

Sanering mullvad och sork - FAQ

Här finner du de vanligaste frågorna om sanering mot sork, mullvad och grävling. Av utrymmesskäl är svaren nedan oftast korta, men angiven länk leder till sajt, där ett mer fullödigt svar om sork-, grävling- och mullvad-sanering lämnas.

1. Varför köpa en MOLE STOP™ för 1400:-? Det finns ju sork-skrämmare för 400:-!
2. Hur skiljer man på sork och mullvad?

3. Nu när Anticimex i princip har givit upp kampen mot sork och mullvad, varför skulle MOLE STOP™ då ha bättre verkan?

4. Hur placerar man bäst ut MOLE STOP™ i trädgården i förhållande till min mullvad / sork?

5. Hur lång tid tar det för MOLE STOP™ att driva bort sork eller mullvad?

6. Min MOLE STOP™ lockar till sig sork / mullvad istället för att skrämma bort dem. Vad är fel?

7. Kan jag ha igång min MOLE STOP™ mot mullvad / sork även på vintern med tjäle i marken?
8. Vi vill kunna röra oss fritt på vår gräsmatta. Kan man inte gräva ner MOLE STOP™ och lägga ett lock över?Varför skall jag lägga ner 1.400 kronor på en MOLE STOP™ när jag kan köpa en annan mullvad- / sork-skrämmare för 400:- på stan?

Det som bl.a. skiljer sk marknadsanpassade sork- eller mullvad-skrämmare (produkten är framtagen till ett maximalt pris UTAN hänsyn till kvalitet och funktion) från en professionell produkt >> som MOLE STOP™, är att i de billigare apparaterna;
1) saknas det dränagespringor för kondens som ofrånkomligt bildas inuti apparaten,
2) elektroniken är inte kapslad, dvs kondensen går hårt åt elektroniken med haveri som följd inom några få månader.

Ett exempel på dylika skillnader finns beskrivna i artikeln ur tidningen Villafamiljen >> (bildtexten!). Vi kan självfallet inte generellt hävda att alla billiga sork- och mullvad-skrämmare är undermåliga, men för att du själv skall få klarhet; fråga leverantören om kondensspringor och sköljsäker (kapslad) elektronik. Och framförallt; känn dem på pulsen och fråga hur lång tid återköpsgarantin gäller!

Top - FAQ sork-, mullvads- och grävlingssanering


Hur skiljer man på sork och mullvad?

En sork är vegetarian medan mullvad är köttätare! Se för övrigt typiska mullvads och sork-tecken >>.


Nu när Anticimex i princip har givit upp kampen mot sork och mullvad, varför skulle då MOLE STOP™ ha bättre verkan?

Sork och mullvad har en mycket långsiktig strategi, dvs den att föra släktet vidare. Läs därför följande logiska skäl >> varför elektronisk sanering har framtiden för sig.


Hur placerar man bäst ut MOLE STOP™ i trädgården mot sork eller mullvad?

I bruksanvisningen som följer med apparaten behandlas denna fråga ingående, men här kan du få en kort sammanfattning >>.


Hur lång tid tar det för MOLE STOP™ att driva bort min sork / mullvad?

Det beror på omständigheterna som du kan läsa om här >>.

Top - FAQ sork-, mullvads- och grävlingssanering


Min MOLE STOP™ lockar till sig sork / mullvad istället för att skrämma bort den. Vad är fel?

Du har tyvärr inte läst bruksanvisningen >> ordentligt.


Kan jag ha igång min MOLE STOP™ även på vintern med tjäle i marken?

Ja, det går alldeles utmärkt, men ett ventilerat skärmtak/större kruka över apparaten är då att rekommendera som extra skydd mot snön. Blir tjälen alltför svår klarar visserligen MOLE STOP™ inte av att vibrera den stora frusna "jordklumpen". Å andra sidan har sork eller mullvad motsvarande svårt att gräva i marken, varför skyddsbehovet under denna period inte brukar vara lika stort.
Skulle du välja att ta in din MOLE STOP™ för vintern, kör den då helst några dygn inomhus innan du stänger av den. Du riskerar då inte att motoraxeln börjar ärga på grund av kondensen som ofrånkomligen bildas inuti apparaten då den tas in i stugvärmen
(kan ge driftsstopp vid återstarten!).


Top - FAQ sork-, mullvads- och grävlingssanering


Vi vill kunna röra oss fritt på vår gräsmatta. Kan man inte gräva ner MOLE STOP™ och lägga ett lock över?

Nej, av tre skäl:
1) För att skydda motor och elektronik från ofrånkomlig fukt/kondens krävs fria luftrörelser runt apparathuvudet – nergrävning omöjliggör ventilation via apparatens kondensspringor.
2) Vid varje skyfall riskerar jordskruven att dränkas eftersom regnvattnet i första hand fyller håligheter – driftsstopp blir följden!
3) MOLE STOP™ skall skruvas ner i orörd mark för bästa effekt. Gräver du ett hål för skruven luckras samtidigt jorden, vilket minskar verkningsradien.Top - FAQ sork-, mullvads- och grävlingssanering


Sanering grävling, orm och övriga skadedjur

Av utrymmesskäl är svaren nedan oftast korta, men angiven länk leder till sajt, där ett mer fullödigt svar lämnas.

1. Hur skall jag bäst utnyttja TOPO STOP® i min trädgård mot rådjur?
2. Hur bekämpar jag fåglar på bästa sätt med TOPO STOP®?
3. Jag har fått in grävling i torpargrunden. Hur bekämpar jag dem?
4. Hur skall jag skydda mina barn och husdjur mot huggorm i trädgården?
5. Hur bekämpar jag vildsvin i trädgården?


Hur skall jag bäst utnyttja TOPO STOP® i min trädgård mot rådjur?

Det kan du läsa mer om här >>.


Hur bekämpar jag fåglar på bästa sätt med TOPO STOP®?

Genom att placera en eller flera enheter av TOPO STOP® i lokaler, på innetorg, gårdar och andra platser, vilka kan skapa en tillfredsställande återstuds av ultraljudet ("rundgång"), ges fåglarna ingen ro.
Duvor, måsar, gäss och andra större fåglar kan härvid förmås att flytta till andra lokaliteter.

Top - FAQ sork-, mullvads- och grävlingssanering


Jag har fått in grävling i torpargrunden. Hur bekämpar jag dem?

På samma sätt som möss, råttor, mård, iller, ekorre, fladdermöss, etc. i krypgrunden - med TOPO STOP® ultraljudsskrämmare! Se även följande övergripande rekommendation >> i vilken du finner ett avsnitt om just grävling.


Hur skall jag skydda mina barn och husdjur mot huggorm i trädgården?

Huggormar saknar hörselorgan och kompenserar detta med en väl utvecklad känsla för rörelser i marken.
Den vibration som en MOLE STOP™ skapar i marken, måste för en huggorm därför te sig som en smärre jordbävning......! Verkningsradien bör därför beroende på intensitetsinställning och jordmån normalt hamna någon stans mellan 20 och 30 m (1200 - 2800 m²).


Top - FAQ sork-, mullvads- och grävlingssanering


Hur bekämpar jag vildsvin i trädgården?

Både grävling och vildsvin är känsliga för plötsliga ljud och MOLE STOP™ har visat sig vara ett effektivt verktyg för att hålla djuren borta från trädgården. I svåra fall kan man behöva komplettera med ultraljud (se avsnittet om rådjur >>!).
Copyright © 2021
Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd mot möss, sork , mullvad, mm


Innehåll - sanering mullvad / sork, faq