Bra saneringsstrategi

bad_fix

Genom att angripa mössens gångsystem, t.ex. som här i torpargrunden, stör man ut gnagarnas hela transportsystem i huset.

Man bör vara observant på att ett hus kan delas av flera musstammar med var sitt gångsystem. Även om ett hus normalt kan saneras med hjälp av en TOPO STOP® E250, så kan det i mer komplexa hus med ljudskuggor och flera gångsystem krävas fler ljudenheter.

Ibland behövs även stomljud med TOPO STOP® R100 för att få bukt med inkräktarna.

 

 
Stäng