Till startsidan / menyn / mot mård, mink, iller, etc.

Möss, mård, mink, iller, grävling, etc.

Här följer en presentation av några vanligt förekommande skadedjur som möss, råttor, mård, mink, iller och grävling och vilken teknisk lösning (ultra- eller resonansljud) som vid olika saneringsfall bäst lämpar sig i 1:a respektive i 2:a hand.

Typ av skadedjur:

Möss men ej mård, mink eller iller Råttor men ej mård, mink eller iller mård, mink, iller, grävling Fladdermöss men ej mård, mink eller iller

Jag vill veta mer om fladdermöss


Vind:Primära ingångsutrymmen och		
uppehållsplats för råttor, Typ av skadedjursskrämmare
möss, mård, mink, iller, mm Resonansljud Ultraljud * Öppen kallvind, äv. 1½-planshus 1:a val med öppna sidovindar * Kallvind med isolerat golv 1:a val (2:a val) (panelat vindsbjälklag) * Varmvind med isolering i yttertak 1:a val §1) 2:a val ända upp i nock * Fladdermöss i isolerat yttertak 2:a val 1:a val eller i yttervägg

§1) Med avkall på flexibilitet kan okapslad utrustning användas i varma och torra utrymmen!
Trossbotten:Primära ingångsutrymmen och		
uppehållsplats för råttor, Typ av skadedjursskrämmare
möss, mård, mink, iller, mm Resonansljud Ultraljud * Trossbotten på modern torpar- 1:a val grund med solid grundmur * Trossbotten på gammal torpar- 1:a val (2:a val) grund av stenfotstyp (tjock) * Trossbotten på gjuten betong- (2:a val) 1:a val platta * Mellanbjälklag souterränghus 2:a val 1:a val
Fritidshus, handel och industri, etc.:Primära ingångsutrymmen och		
uppehållsplats för råttor, Typ av skadedjursskrämmare
möss, mård, mink, iller, mm Resonansljud Ultraljud * Fritidshus (frekvent besökta!) 1:a val (2:a val) * Fritidshus (igenbommade lågsäsong!) 1:a val 2:a val * Förråd, garage, elcentraler, 1:a val (2:a val) livsmedelsindustri, butiker, etc.mård, mink, iller


Flerfamiljshus:Primära ingångsutrymmen och		
uppehållsplats för råttor, Typ av skadedjursskrämmare
möss, mård, mink, iller, mm Resonansljud Ultraljud * Avloppsstammen 1:a val ---


Använd "bakåtpilen" för att komma tillbaka där du var i Steg 4.Copyright © 2008 R.P. Båth
Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård


Innehåll - sanering mård, iller, mink, grävling, etc.