Stäng

Möss, mård, mink, iller, grävling, etc.

Här följer en presentation av några vanligt förekommande skadedjur som möss, råttor, mård, mink, iller och grävling och vilken teknisk lösning (ultra- eller resonansljud) som vid olika saneringsfall bäst lämpar sig i 1:a respektive i 2:a hand.

Typ av skadedjur:

Möss men ej mård, mink eller iller Råttor men ej mård, mink eller iller mård, mink, iller, grävling Fladdermöss men ej mård, mink eller iller

Vind:

Primära ingångsutrymmen och		
uppehållsplats för råttor, Typ av skadedjursskrämmare
möss, mård, mink, iller, mm Ultraljud           Resonansljud * Öppen kallvind, äv. 1½-planshus    1:a val med öppna sidovindar * Kallvind med isolerat golv        1:a val (2:a val) (panelat vindsbjälklag) * Varmvind med isolering i yttertak 1:a val §1) 2:a val ända upp i nock * Fladdermöss i isolerat yttertak 2:a val 1:a val eller i yttervägg
§1) Med avkall på flexibilitet kan okapslad utrustning användas i varma och torra utrymmen!
Trossbotten:

Primära ingångsutrymmen och		
uppehållsplats för råttor, Typ av skadedjursskrämmare
möss, mård, mink, iller, mm Ultraljud           Resonansljud * Trossbotten på modern torpar- 1:a val grund med solid grundmur * Trossbotten på gammal torpar-  1:a val (2:a val) grund av stenfotstyp (tjock) * Trossbotten på gjuten betong-   (2:a val)    1:a val platta * Mellanbjälklag souterränghus   2:a val 1:a val
Fritidshus, handel och industri, etc.:

Primära ingångsutrymmen och		
uppehållsplats för råttor,  Typ av skadedjursskrämmare
möss, mård, mink, iller, mm Ultraljud           Resonansljud * Fritidshus (frekvent besökta!)    1:a val (2:a val) * Fritidshus (igenbommade lågsäsong!)      1:a val 2:a val * Förråd, garage, elcentraler,    1:a val (2:a val) livsmedelsindustri, butiker, etc.

mård, mink, iller
Flerfamiljshus: Primära ingångsutrymmen och
uppehållsplats för råttor,  Typ av skadedjursskrämmare
möss, mård, mink, iller, mm Ultraljud           Resonansljud * Avloppsstammen 1:a val ---
 
Stäng