TOPO STOP® mot rådjur - installation


Rådjuren/älgen följer alltid samma stråk i skogen utanför tomten. För bästa effekt skall man försöka utsätta detta stråk så kraftfullt som möjligt med ljudet från TOPO STOP®. Eftersom ljudet sprider sig i en 90 graders ljudkon, en vinkel som lätt kan ökas genom att låta ljudet reflekteras mot hårda ytor som plank och uthusväggar, går det oftast lätt att täcka in båda riktningarna av djurens huvudstråk.

Utomhus har TOPO STOP® en verkningsradie på mellan ca 75 och 300 meter. Att radien kan variera beror på att stark vind har en tendens att "blåsa bort" de högfrekventa tonerna. Verkningsytan vid rådjurssanering kan således uppgå till flera tusen kvadratmeter.

TOPO STOP® installeras nederbördsskyddat t.ex. under ett taköverhäng, eller kanske ännu hellre vid tomtgränsen riktad mot huset under ena halvan av en "kluven" spann (se vidstående skiss - klipp ev. av hörnen vid pilen för bättre ljudspridning). Genom denna senare placering så hamnar rådjuren, om de dristar sig till att komma in i trädgården, så att säga mellan "tvenne eldar", dels människorna i huset, dels TOPO STOP® i ryggen!

Vid svåra problem med rådjur rekommenderas TOPO STOP® E500 vars dubbla ljudenheter ger en för djuren ytterst obehaglig växelverkan. Även användandet av rörelsedetektorer som sätter igång ljudavgivningen kan i svåra fall ha en avgörande överraskningseffekt på rådjuren.

 

 
Stäng