Till startsidan / menyn

möss, möss, otäcka möss

 

Sanering av hela huset

Det är enbart en fråga om dimensionering och placering av din TOPO STOP® utrustning för att du skall få en totalsanering i ditt hus (det är ju det du vill, eller hur...?!!).

Det innebär i sin tur att du måste störa ut gnagarnas infrastruktur, dvs deras gångsystem i huset, som de följer slaviskt. Störs nästet eller en väsentlig del av gångsystemet ut, så kollapsar hela deras infrastruktur.

Att slå ut gnagarnas gångsystem åstadkommer du bäst genom att installera en kraftfull enhet, t.ex. TOPO STOP® E250 i krypgrunden eller på kallvinden, där mössen vanligtvis har sin huvudentré och näste. Observera att i 4 fall av 5 räcker det med en (1 st) TOPO STOP® E250 för att totalsanera ett helt hus.

En ultraljudsapparat placerad i köket, t.ex. TOPO STOP® E50 eller annan produkt du sätter i ett 230V vägguttag, har endast effekt i det rum den sitter och inte någon annanstans (ultraljud går ej igenom väggar och golv)!

Så, även om du skulle sätta en elektronisk mösskrämmare i varje rum (dyrt blir det!), har du fortfarande ingen effekt på gnagarna i väggar, golv, kallvind och krypgrund. Värt att tänka på innan du satsar på en billig lösning.....!

Innehåll skadedjursbekämpning

 möss, möss, otäcka möss

Copyright © 2021
Soveco Nordic AB miljövänlig skadedjursbekämpning mot möss, råttor, sork, mullvad, etc


 möss, möss, otäcka möss