Till startsidan / menyn / ultraljud mot ohyra!

Elektronik mot ohyra

Ultraljud och resonansljud som alternativ saneringsmetod mot möss, råttor, sork, mullvad och annan ohyra.

ohyra!

ohyra! Vem har inte varje år besviket kunnat konstatera att fällor och gift inte förslår långt mot en aldrig sinande population av allsköns ohyra i vår omgivning. Att få slut på mössproblemet i ett hus med fällor och gift verkar vara lika utsiktslöst som att försöka tömma Sahara på sand med hink och spade.

ohyra! Nu finns det emellertid nytt hopp mot ohyra med sk mösskrämmare.
Läs om den nya tekniken! I en artikel i tidningen Villafamiljen från september -98 under rubriken "

Gift eller ljud?", har tidningen inventerat saneringsmarknaden.
I artikeln får du på ett överskådligt sätt reda på vad som är ett logiskt val av utrustning vid avhysning av ohyra.

 

Kan du tömma havet?

Om din båt springer läck mitt ute på Atlanten, skulle du då försöka torrlägga havet? Självklart inte!
På samma sätt som Atlanten inte går att torrlägga, så är det precis lika omöjligt att tömma naturen på skadedjur och ohyra med hjälp av fällor och gift. Ju mer ost och gift vi agnar med desto fler möss, råttor och annan ohyra lockas till våra boningar från naturens outsinliga källa.
Att med gammaldags bekämpningsmetoder försöka utrota ohyra är således dömt att misslyckas!
Enkel logik kan det tyckas, men ack vad vanans makt är stor. Trots mångåriga bevis på otillräckligheten hos fällor och gift mot ohyra så fortsätter vi ändå (?) i samma gamla hjulspår.


Vad är en logisk strategi i kampen mot ohyra?

Helt enkelt genom att försöka hålla möss, råttor, sork och annan ohyra utanför huset eller trädgården, på samma sätt som du skulle ha tätat båten.

Att stänga ute ohyra åstadkoms bäst genom att med elektroniska, så kallade möss- och sorkskrämmare göra tillvaron outhärdlig för skadedjuren. Självfallet bör man även efter bästa förmåga söka täppa till alla hål, som ohyra kan tänkas använda som ingångar.
Till skillnad från sanering med fällor och gift, vilka lockar till sig ohyra, så gör elektroniken tvärt om. Den skrämmer bort inkräktarna, vilket enligt ovanstående resonemang är enda möjligheten till ett långsiktigt lyckat saneringsresultat.

Elektroniska skadedjursskrämmare mot ohyra har dessutom de odiskutabla fördelarna att de i jämförelse med fällor och gift är såväl miljövänliga, bekväma som hygieniska. Att de är effektiva, det borgar återköpsgarantin för, som den seriösa handlaren lämnar på de mer avancerade modellerna. Det innebär att valet mellan gammal och ny teknik inte borde vara svårt att göra.

Jorden är platt, räknesnurror och mekaniska klockor var alla en gång så kallade evighetssanningar vilka smärtsamt fick omprövas.
Bara för att giftindustrin, med ledande saneringsföretag som företrädare, vill fortsätta med sin miljöskadliga handel, så finns det ingen anledning att ta dem på orden när de, ofta med hänvisning till ett av giftproducenter helt beroende testinstitut som Danska Statens Skadedyrslaboratorium, kategoriskt förkastar elektroniska skrämmare mot ohyra - det borde historien ha lärt oss!

Kanske det är dags att göra det enda rätta, dvs "täta" huset eller trädgården med elektroniska skadedjursskrämmare innan det sjunker i "havet" av ohyra!Copyright © 2021
Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård mot ohyra

Innehåll - elektronik mot ohyra