Till startsidan / menyn / ultraljud mot råttan

Hur fungerar de elektroniska mösskrämmarna?

Särtryck Vi-i-Villa nr 1/96 - kamp mot råttan!


råttanElektroniska skrämmare mot möss och råtta har funnits på marknaden i drygt tjugofem år. De första skrämmarna var enkelt konstruerade och inte speciellt effektiva, men hur är det med dagens modeller?

Bekämpning av skadedjur har sedan urminnes tider skett med fällor och gift. Erfarenheten visar att dessa metoder inte är särskilt effektiva. Möss, råtta, sork, mullvad, m fl. lär sig att undvika fällor, samtidigt som de utvecklar allt större resistens mot gift. Gifter belastar också miljön, bl a med sekundärförgiftning av rovfåglar som följd.

Elektronisk sanering
Ultraljud mot skadedjuret råtta, etcFör cirka 25 år sedan introducerades den första typen av ljudskrämmare mot skadedjur. Tekniken var mycket enkel, och effektiviteten inte särskilt övertygande. Utvecklingen har emellertid inte stått stilla, och i början av 1980-talet kom de första modellerna med ett slumpmässigt varierat ultraljud, nödvändigt för att djuren inte skulle tillvänjas.

Fördröjd effekt
Ultraljud mot skadedjuret råtta, etcTanken med apparaterna är att skapa otrivsel hos skadedjuren, så att de väljer en annan och lugnare boplats.

Människor har i ryggmärgen att elektroniska apparater skall fungera omedelbart. Detta gäller inte ultraljudsapparater. Bl a beroende på hur starkt rotade skadedjuren är, kan bortdrivningen från reviret ta allt ifrån några dagar upp till flera veckor. Den som händelsevis såg mösskrämmarinslaget i "Rena Rama Sanningen" på TV förra våren inser därav, att en apparat som sätts på i kanske 20 sekunder inte ger rättvisa åt tekniken.

Husdjur påverkas inte
Ultraljud mot skadedjuret råtta, etcMånga katt- och hundägare, som funderat på inköp, frågar sig oroligt, om inte ultraljudet stör deras husdjur. Men det är helt ofarligt för såväl människor som djur.

Det är fel att försöka angripa symptomen och inte grundorsaken till problemen i första hand skall man försöka komma åt gnagarnas ingångsutrymmen och boplatser. Alltså installerar man utrustningen i utrymmen där våra husdjur inte uppehåller sig, t ex på en kallvind eller i en krypgrund. Ultraljudet tränger inte igenom ens den tunnaste vägg.

God långtidseffekt
Ultraljud mot skadedjuret råtta, etcDå skadedjuren inte skall kunna vänja sig vid ultraljudet, och elektroniken skall fungera år ut och år in i en många gånger kall och fuktig miljö, är långtidseffekten viktig. I de flesta apparater för ca 500:- och uppåt varieras ljudet hela tiden slumpmässigt. Då är hållbarheten ofta ett större problem. Apparater under tusenlappen med okapslade högtalare och elektronik klarar till exempel inte den råa uteluften på en kallvind speciellt länge.

Odiskutabla fördelar
Ultraljud mot skadedjuret råtta, etcDe elektroniska skrämmarna har flera fördelar jämfört med fällor och gift. De är miljövänliga, bekväma och hygieniska. Dessutom är de effektiva, för det borgar återköpsgarantin, som seriösa återförsäljare ger sina kunder. Det är bara ett fåtal som utnyttjat den sedan försäljningen tog fart i slutet av 80-talet. De ledande leverantörerna har vanligtvis ett heltäckande sortiment, från dem med slumpmässigt ultraljud till apparater med resonansljud, avsedda för trossbottnar och trädgårdar.

råtta skall man inte vara......!

Vi kan inte helt utrota råttor och möss. Men vi kan i alla fall slippa att förgifta oss själva, när vi hjälpligt håller dem ifrån matförråd och bostäder med hjälp av elektronik och mekanik.


Jag vill veta mer om hur jag väljer rätt saneringsutrustning.Copyright © 2021
Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård


Innehåll - Elektronik mot råttan