Till startsidan / menyn

möss, möss, otäcka möss


Tester av elektronisk ultraljudsutrustning

Några länkar till tester av ultraljudsutrustning i sammandrag.

 Sammandrag av ett amerikansk test utfört av ett oberoende institut 1983. Rapporten som är totalt på 19 sidor, visar entydigt att mössen skyr ultraljudet. Vill du läsa hela rapporten, ladda ner pdf-filen!

 Kanske det optimala testet! Ett ständigt pågående fältförsök med fler än 315000 verkliga saneringsobjekt.

 Slutligen ett test av en tidig ultraljudsgenerator utan slumpmässigt ljud från 1976, som ändå uppvisar en 80%-ig förbättring i avskräckande effekt. Forskarna vid Danska Statens Skadedjurslaboratorium (DSS), som utförde testet, ignorerar dock vetenskaplig praxis och ändrar förutsättningarna i slutet av försöket, vilket är en gåta. Det finns anledning att ifrågasätta DSS testmetoder och laboratoriets roll som oberoende testinstitut!

  1. Testsammandrag 1983 från Bio-Acoustical Laboratories Inc., Dallas, Texas, U.S.A.
  2. Sammanfattning pågående fältförsök sedan 1986
  3. Testutdrag ur årsrapport 1976 från Danska Statens Skadedjurslaboratorium


  1. Copyright © 2021
    Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård


Innehåll - frågor & svar tankekorn